6 procent internationale alumni richt in ons land bedrijf op

Redactie Baaz
Ongeveer een op zestien internationale afgestudeerden aan Nederlandse universiteiten heeft binnen zeven jaar na afstuderen een bedrijf opgericht in Nederland.

In het studiejaar 2009/’10 studeerden 5,5 duizend in het Nederlandse Bevolkingsregister (BRP) ingeschreven internationale studenten af aan een Nederlandse universiteit, meldt CBS in de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor

In 2014, ruim vier jaar na afstuderen, was 35 procent van deze groep nog in Nederland en 24 procent hier werkzaam. Tot en met 2017, binnen zeven jaar na afstuderen, heeft 6 procent een bedrijf opgericht. Van de (voor het overgrote deel in Nederland blijvende) niet-internationale alumni van hetzelfde afstudeerjaar heeft 18 procent een bedrijf opgericht.

Wo-alumni

Internationale wo-alumni komen het vaakst uit Duitsland of China. Van de in het BRP ingeschreven Duitse afgestudeerden staat na ruim vier jaar nog bijna 26 procent ingeschreven in Nederland en is ruim 18 procent hier werkzaam. Binnen zeven jaar na afstuderen heeft ruim 4 procent van de Duitsers in Nederland een bedrijf opgericht. Deze percentages liggen lager dan het gemiddelde voor alumni afkomstig uit de gehele EU (respectievelijk 31 procent nog ingeschreven, 22 procent hier werkzaam en 6 procent bedrijfsoprichting).

De Chinese afgestudeerden zijn na ruim vier jaar ongeveer even vaak ingeschreven als andere afgestudeerden van buiten de EU, zijn bovengemiddeld vaak werkzaam in Nederland, maar richten wel minder vaak dan gemiddeld bedrijven op in Nederland. 

Duitsers en Chinezen richten meeste bedrijven op

Duitsers (107 oprichtingen vanuit de drie afstudeerjaren 2007/’08, 2008/’09 en 2009/’10) en Chinezen (71) richten binnen zeven jaar na afstuderen de meeste bedrijven op in Nederland, gevolgd door Amerikanen (42), Italianen (36), Surinamers en Belgen (beiden 34). 

In percentages uitgedrukt hebben de Duitsers en Chinezen wel de laagste oprichtingspercentages binnen de top tien van nationaliteiten. Dat komt mede doordat relatief veel Duitsers Nederland verlaten na afstuderen in Nederland. 
 

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie