5 factoren die het engagement van jouw personeel verhogen

5 factoren die het engagement van jouw personeel verhogen

Redactie Baaz

Hoe zorg je ervoor dat het personeel voldoende engagement blijft tonen binnen jouw bedrijf? In dit artikel presenteren we de vijf succesfactoren die zorgen voor een grotere betrokkenheid van jouw werknemers.

Het succes van een bedrijf wordt voor een groot deel bepaald door de betrokkenheid van het personeel. Over het algemeen geldt: hoe hoger de betrokkenheid van de medewerkers, hoe groter het succes van de organisatie.

Personeel dat zich betrokken voelt bij de organisatie is productiever en levert werk af van een hogere kwaliteit. Omgekeerd geldt ook: medewerkers die geen binding voelen met het bedrijf presteren over het algemeen ook een stuk slechter en dat heeft indirect weer gevolgen voor de bedrijfsresultaten.

Als we organisaties met betrokken personeel onder de loep nemen, komen we uit op vijf factoren die de sleutel tot het succes vormen.

1. Zorg voor een duidelijke identiteit 

Succesvolle organisaties met betrokken medewerkers hebben een duidelijke identiteit. Medewerkers vinden het belangrijk dat ze zich kunnen identificeren met de organisatie waarvoor ze werken. Vanuit deze identificatie ontstaat bij de medewerkers een grotere intrinsieke betrokkenheid die resulteert in meer werkplezier en een hogere productiviteit op de werkvloer. Ook het publiekelijk uitdragen van deze bedrijfsidentiteit op social media draagt bij tot meer commitment bij jouw personeel: het versterkt de trots waarmee ze hun werk uitvoeren.

2. Communiceer met het personeel

Succesvolle organisaties gaan regelmatig met hun personeel in gesprek. Te veel organisaties doen aan eenrichtingscommunicatie. Ze beperken de communicatie tot het versturen van nieuwsbrieven, e-mailberichten en mededelingen op hun intranet. Deze organisaties vergeten dat communicatie met hun personeel interactief moet zijn. Goede communicatie is tweerichtingsverkeer. Ga daarom regelmatig het gesprek aan met je personeel en luister naar wat ze te zeggen hebben. Dat zorgt voor medewerkers die zich begrepen voelen en zich meer gaan inzetten voor jouw bedrijf.

3. Draag de bedrijfsfilosofie uit

Het is belangrijk dat jouw organisatie duidelijk en herhaaldelijk de strategie, visie en cultuur uitdraagt. Op deze manier geef je antwoord op: wat is onze toekomstvisie, wat zijn onze doelstellingen en waarom werkt het personeel bij het bedrijf? Dit geeft het personeel een duidelijk perspectief waarmee ze het bedrijf in een grotere maatschappelijke context kunnen plaatsen. Een stringente top-down managementcultuur werkt vandaag de dag niet meer. Een werknemer wil graag zien dat zijn persoonlijke doelstellingen in lijn zijn met die van het bedrijf waarvoor hij werkt. Het is belangrijk dat het personeel zich kan identificeren met de uitgedragen missie, visie en doelen van het bedrijf.

4. Versterk onderlinge relaties

Het is belangrijk dat een organisatie zich richt op het verbeteren en versterken van sociale interacties op de werkvloer. Het leidt tot succesvolle organisaties met betrokken medewerkers. Organiseer daarom regelmatig informele sociale activiteiten met het personeel zonder druk om te moeten presteren. Juist een goede informele relatie tussen personeelsleden leidt tot een betere zakelijke samenwerking. Laat het persoonlijke element in de communicatie naar je medewerkers ook een rol spelen. Denk in dit verband aan het delen van foto’s van een personeelsfeest, het versturen van een kaart bij verjaardagen en cadeau doen van een knuffelbeer bij de geboorte van een kind.

5. Stimuleer persoonlijke ontwikkeling

Succesvolle organisaties ondersteunen ook de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun personeelsleden. Maak met jouw werknemers een persoonlijk ontwikkelplan en maak budget vrij voor opleidingstrajecten. Personeel dat zich via cursussen en opleidingen kan ontwikkelen, voelt zich meer betrokken bij het bedrijf en zal minder snel ontslag nemen. Zowel de arbeidsvreugde als de productiviteit van een medewerker zal significant toenemen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie