201 Nederlandse bedrijven failliet april 2023

Redactie Baaz

In Nederland gingen in april van dit jaar 201 bedrijven failliet. Dit zijn er 93 meer dan in dezelfde periode in 2022, een stijging van zo’n 85 procent. Ondanks dat de cijfers hoger liggen dan vorig jaar gaat het goed met de economie, het BBP stijgt, en we zien het terug in het consumenten- en producentenvertrouwen. Dat blijkt ook uit de laatste cijfers van bedrijfsdataexpert Altares Dun & Bradstreet.

Stijgende lijn faillissementen

Altares Dun & Bradstreet bekijkt maandelijks de faillissementen in Nederland. Daarbij valt op dat de steun die de overheid tijdens de coronacrisis verleende, ervoor zorgde dat het aantal faillissementen relatief laag bleef. Deze steun heeft echter ook als bijeffect dat financieel ongezonde organisaties niet failliet zijn gegaan. Nu deze buffer is weggevallen, is er dan ook een stijging in het aantal faillissementen zichtbaar (201 faillissementen in april 2023, t.a.v. 108 faillissementen in april 2022). Toch is het niveau van vóór corona nog niet bereikt; in april 2020 sloten 365 bedrijven de deuren.

Uitschieters in bouw en handel

De handel en bouw vallen op bij een analyse van de faillissementscijfers. In april 2023 gingen 37 handelsbedrijven kopje onder; in de bouwnijverheid vielen 25 faillissementen. “De steunmaatregelen van de overheid hebben financieel ongezonde organisaties voorlopig beschermt tegen faillissement. Nu deze maatregelen wegvallen, zien we een geleidelijke stijging van het aantal faillissementen, met name in de handel en bouwsector”, aldus Barry de Goeij, Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet.

Barry vult aan: “Hoewel het aantal faillissementen hoger zijn dan tijdens de coronaperiode, zijn we nog niet terug op het niveau van vóór de pandemie. De faillissementen exploderen echter niet, zoals velen voorspelden. Dit kan deels worden toegeschreven aan verminderde productie en stijgende kosten, wat zich weerspiegelt in de handelsintensiteit die relatief vlak blijft en ook nog onder pre-corona niveau ligt.”

Vooruitblik

De cijfers van de afgelopen maanden bevestigen de eerdere voorspelling van de Goeij, namelijk dat we langzaam maar zeker teruggaan naar het faillissementsniveau van vóór de coronacrisis. “Zolang de handelsintensiteit nog niet op dat niveau is, blijven we een geleidelijke stijging van faillissementen zien. Deze stijging is een natuurlijk gevolg van de opleving van de economie en een toename in handelsactiviteiten. Ook gaan de terugbetaling van financiële steunmaatregelen, de inflatie en de stijgende kosten hun tol eisen. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van deze factoren en blijven werken aan het herstel van de handelsintensiteit om de impact op bedrijven te minimaliseren”, aldus Barry.

afbeelding van Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie