134 miljoen voor innovatie-economie

134 miljoen voor innovatie-economie

Redactie Baaz

Een boost voor de innovatie-economie. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid investeren 134 miljoen euro in 10 toonaangevende onderzoeksprojecten.

Het geld gaat nat tien toonaangevende onderzoeksprojecten op het gebied van voedsel, gezondheidszorg, energie en data-infrastructuur. Doel is de toekomstige economische groei en concurrentiekracht van Nederland te versterken. Het kabinet draagt via het Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF) 40 miljoen euro bij, zo maakten minister Kamp van Economische Zaken (EZ), minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) vandaag bekend.

Minister Kamp: 'Innovatie is de motor van de concurrentiekracht en groei van de Nederlandse economie in de komende decennia. De tien uitgekozen onderzoeksprojecten leveren nu al producten op die nut hebben voor bedrijven en onderzoekers. Door extra te investeren in deze onderzoeksprojecten, kunnen meer nieuwe, innovatieve producten en diensten worden ontwikkeld. Met het fonds dragen we bij aan de economie van de toekomst en stimuleren we ook andere ondernemers en kennisinstellingen om dat te doen.'

Kennisinstituten innovatie-economie

De projecten die een investering krijgen uit het Toekomstfonds zijn afkomstig van de kennisinstituten TNO en Deltares, van kweker PeetAplant, ICT-organisatie SURF, het Erasmus Medisch Centrum en 3 onderwijsinstellingen: Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en Technische Universiteit Eindhoven.

Minister Bussemaker: 'Met de leningen uit het Toekomstfonds geven we deze projecten meer zekerheid. Dat is van belang, zodat universiteiten ook langetermijninvesteringen kunnen aangaan. Hierdoor kunnen zij makkelijker talentvolle onderzoekers aantrekken en vasthouden en kunnen zij samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.'

Renteloze leningen

Het Toekomstfondskrediet kent een nieuwe aanpak die ervoor zorgt dat de overheidsmiddelen voor onderzoeksfaciliteiten uiteindelijk weer terugvloeien en opnieuw kunnen worden ingezet. De renteloze leningen hebben een looptijd van 15 jaar en dienen als versterking van de eigen investeringen van de kennisinstellingen en bedrijven. Vanwege het succes van en de belangstelling voor het TOF komt er dit jaar nog een tweede moment waarvoor projecten kunnen worden ingediend. Hiervoor komt 20 miljoen beschikbaar.

De investeringen vanuit het Toekomstfonds maken het ontwikkelen van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten van instellingen mogelijk. Ook kunnen hiermee onderzoeksprogramma’s worden uitgevoerd, waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie