Zzp’er in veel gevallen armer dan werknemer in loondienst
Zzp'er armer dan werknemer in loondienst

Zzp’er in veel gevallen armer dan werknemer in loondienst

Redactie Baaz

In veel gevallen zijn Zzp’ers armer dan werknemers die voor een baas werken. Zo woonde in 2012 vijftien procent van alle zzp’ers in een huishouden waarin het gezamenlijke inkomen onder de armoedegrens lag. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het SCP deed het onderzoek in opdracht van het kabinet. Het wil de situatie van de zzp’ers in kaart brengen. In het onderzoek komt verder naar voren dat 39 procent van de zzp’ers in het verleden minstens één keer een uitkering heeft ontvangen wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Onder werknemers lag dat lager, namelijk 30 procent. Ook is het aantal zelfstandigen zonder personeel de laatste jaren gegroeid, van bijna zeven procent in 2001 naar ruim 11 procent in het voorjaar van 2014.

Werkgevers huren zelfstandigen in, omdat ze vaak beschikken over specialistische kennis en meer ervaren zijn dan mensen die als tijdelijke werknemer of flexwerker worden ingehuurd. Dit maakt hun arbeidspositie iets beter, maar niet meteen heel sterk.

Tevreden

Zzp’ers zijn tevredener met hun werk dan werknemers. Dit komt vooral door de arbeidsomstandigheden en de mogelijkheden tot afstemming van werk- en thuisleven. Zes procent van de zzp’ers geeft aan dat ze liever een vaste baan in loondienst had gehad.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie