Zijn bèta-studenten wel goed voorbereid op toekomstige baan?

Redactie Baaz
Studenten die een financiële- of bèta-studie volgen worden niet goed voorbereid op hun toekomstige baan. Dat is althans de mening van het merendeel van 328 Nederlandse HBO- en WO-studenten.

De studenten namen delen aan een onderzoek van detacherings- en consultancybureau Redmore Group.Op de vraag of studenten zich goed voorbereid voelen op hun toekomstige baan, gaf slechts 45 procent van de studenten tussen de 18 en 25 jaar aan dat dit inderdaad het geval is. De rest van de ondervraagde studenten twijfelt hierover of is het er niet mee eens.

Extra praktijkervaring 

Om beter geprepareerd het werkende leven in te stappen, zou bijna zeventig procent van de studenten nog tijdens de huidige opleiding zowel extra praktijkervaring als kennis op willen doen bij een bedrijf. Daarnaast gaven de studenten aan diverse vaardigheden (verder) te willen ontwikkelen tijdens de studie om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomstige baan, zoals communicatieve vaardigheden, presenteren, leiderschap en timemanagement.

Wendbaarheid

'Als gevolg van onder meer de digitalisering vindt een verschuiving plaats van life time employment naar life time development', verduidelijkt Jan van Duijn, CEO van Redmore Group. 'De inhoud en vorm van werk verandert tegenwoordig continu en van (jonge) werknemers wordt verwacht dat ze meebewegen.'

'Daarom is het belangrijk dat studenten al tijdens hun studie leren om zichzelf breed te blijven ontwikkelen, zodat ze later wendbaarder zijn, waardoor eventuele omscholing geleidelijk kan verlopen. Hierdoor zullen ze zich ook beter voorbereid voelen op het werkende leven. Scholen nemen die taak op dit moment niet (voldoende) op zich en dus moeten organisaties zich verplicht voelen om dit gat opvullen. Zo bieden wij al jaren veel trainingen en opleidingen aan binnen onze organisatie om de medewerkers ‘employable’ te houden', aldus de CEO.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie