Zeven op tien bestuurders hebben onvoldoende kennis om management op duurzaamheid te controleren

Zeven op tien bestuurders hebben onvoldoende kennis om management op duurzaamheid te controleren

Redactie Baaz

Slechts één op de drie bestuurders en toezichthouders van bedrijven weet voldoende van duurzaamheid om het zittende management daarop te controleren of uit te dagen. Opvallend, gezien 79 procent van hen stelt dat zij bekend zijn met de strategische kansen én risico’s die ESG-kwesties met zich meebrengen, en twee derde van hen duurzaamheidskwesties het liefst volledig willen integreren in hun bedrijfsstrategie. Mede hierdoor zetten de ondervraagde organisaties nu vaker in op het gericht selecteren op duurzaamheidstalent dan voorheen. Dit blijkt uit ‘The Role of the Board in the Sustainability Era’, een onderzoek van Heidrick & Struggles en Insead onder 879 bestuurders en toezichthouders uit ruim 25 landen. 

bestuurders

Een heldere wervings- en selectiestrategie helpt bij het aantrekken van het juiste talent, maar de helft van de ondervraagde organisaties neemt kennis van duurzaamheid niet of nauwelijks op. Dit geldt zowel voor de competentiematrix (48 procent) als de selectiecriteria voor bestuurders en toezichthouders (54 procent). Dit een forse toename van respectievelijk twintig en tien procent ten opzichte van vorig jaar. “Het is goed om te zien dat steeds meer bestuurders vanuit de overtuiging ‘dat dit het juiste is om te doen’ met ESG aan de slag gaan. Zo heeft bijna een kwart van alle in 2022 door AEX-bedrijven aangestelde commissarissen aantoonbaar ervaring met duurzaamheid. In 2021 gold dit voor slechts tien procent van alle nieuwe benoemingen”, stelt Imke Lampe, Partner in Charge van Heidrick & Struggles Nederland. “Schaars talent en onvoldoende kennis over welke competenties nodig zijn maakt een gerichte selectiestrategie uitdagend. Het is belangrijk om scherp te hebben wat de RvC nodig heeft om meer commissarissen met duurzaamheidskennis te benoemen.”

Duurzaamheidsadvies en ontwikkeling

Voor strategische reflectie, inclusief reflectie op duurzaamheid en de implementatie ervan binnen de organisatie, gebruikt 89 procent van de respondenten met name informatie verstrekt door het management. Ook schakelen zij geregeld externe experts (51 procent) in voor duurzaamheidsadvies. Echter, 62 procent van de commissarissen geeft aan dat zij niet genoeg tijd kunnen besteden aan die adviesrapporten. “Nu is het belangrijker dan ooit dat bestuurders gerichte educatie krijgen om de kloof in kennis te overbruggen”, zegt Sonia Tatar, Executive Director van het Insead Corporate Governance Centre. “Die kennis is essentieel om bestuurders en toezichthouders beter in staat te stellen keuzes te maken tussen de soms tegenstrijdige belangen van stakeholders en shareholders.”

Strategische voorlopers

Tegelijkertijd blijkt uit verdiepend onderzoek onder 74 bedrijven die ESG-uitdagingen momenteel wél hoog op de agenda hebben staan, dat dit voornamelijk gebeurt vanwege impact op (middel)lange termijn of financiële risico’s. Deze groep besteedt überhaupt meer aandacht aan strategische bedrijfsrisico’s en -kansen: 59 procent tegenover een gemiddelde van 49 procent. Lampe: “Tijdens onze rondetafelgesprekken in Nederland constateerde de aanwezige commissarissen dat zij soms minder goed zijn in decennia vooruitkijken, en de impact inschatten die ESG op termijn kan hebben. Daarom is het raadzaam dat zij ESG niet als een apart punt behandelen, maar integreren in de bedrijfsstrategie en in de besluitvorming binnen de organisatie. Dit is bovendien belangrijk om talent aan te trekken en vast te houden, stelt 41 procent van de respondenten.”

Over het rapport

Het onderzoek van Heidrick & Struggles en Insead Corporate Governance Centre verzamelde inzichten van 879 respondenten uit meer dan 25 landen en 19 sectoren. Tegelijkertijd werd een reeks rondetafelgesprekken en discussies gevoerd met zo'n 200 bestuurders en commissarissen in steden over de hele wereld.

De respondenten van het onderzoek, dat begin 2023 werd uitgevoerd, hebben uitgebreide bestuurservaring: twee derde van hen is commissaris met een ambtstermijn van ten minste zes jaar en een derde is al meer dan tien jaar in functie. Vergeleken met de resultaten van een soortgelijke enquête die in 2022 werd gepubliceerd, heeft het huidige onderzoek meer dan drie keer zoveel respondenten opgeleverd - een indicatie van de toegenomen weerklank van duurzaamheid onder bestuurders en commissarissen in het algemeen.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) geldt wereldwijd als één van de vooraanstaande executive search en leadership consultancyfirma’s. Als trusted advisor werkt de organisatie nauw samen met klanten om future proof leiders en organisaties te ontwikkelen, waarbij ze alle uitdagingen oplost op het gebied van talent: van executive search tot interim. Daarnaast focust Heidrick Consulting zich op assessment, board reviews, diversiteits- en inclusieprogramma’s en cultuurverandering. Heidrick Digital biedt een systeem om op basis van kunstmatige intelligentie de beste leiders op de juiste plek te krijgen. Heidrick & Struggles startte 70 jaar geleden als pionier op het gebied van executive search en heeft 55 kantoren in 28 landen. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde leiderschapsoplossingen, waarmee we onze klanten helpen de wereld te veranderen, ‘one leadership team at a time®’. Voor meer informatie, zie www.heidrick.com

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie