Wetgeving staat ontwikkeling digitale overheid in de weg

Wetgeving staat ontwikkeling digitale overheid in de weg

Redactie Baaz

Ouderwetse wet- en regelgeving staat de informatievoorziening van lokale overheden aan burgers regelmatig in de weg. Dit blijkt uit het onderzoek 'Vandaag op Morgen. Lokale Krant of Chat' dat Ernst & Young heeft uitgevoerd.

Het onderzoek is gedaan in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en VNU Exhibitions onder 3.000 burgers en gemeenteambtenaren en richtte zich op de behoeften van burgers naar informatie- en dienstverlening vanuit de overheid. Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de burgers bij het verlopen van een paspoort een bericht per e-mail wil ontvangen. In de 'paspoortvoorschriften' is echter vastgelegd dat deze berichten alleen per brief worden afgegeven.

Daarnaast wijst het onderzoek uit dat prijsdifferentiatie tussen gemeenten voor standaardproducten als rijbewijzen en identiteitsbewijzen nog steeds bestaat. Zowel burgers als ambtenaren vinden dat het vandaag de dag ongewenst is om de verschillende prijzen per gemeente aan te houden als het product n de dienstverlening identiek zijn. Bij verschillen in de geboden dienstverlening, zoals spoedafhandeling, mag prijsdifferentiatie bestaan.

Onderzoeker Guill van den Boom, senior manager EDP Audit bij Ernst & Young: "De resultaten van het onderzoek spreken boekdelen. De Nederlandse burger is niet alleen toe aan een betere dienstverlening vanuit de overheid, maar wil hierbij ook meer en meer gebruik maken van middelen zoals internet en e-mail. Daarnaast blijkt een enorme behoefte te zijn aan informatie op maat. Dit betekent concreet dat de lokale overheden moeten blijven investeren in toepassingen om dit mogelijk te maken. Daarnaast moeten de politici en ambtenaren in Den Haag aan de slag om bestaande wet- en regelgeving te moderniseren en daarvoor een infrastructuur te creren."

Erik Heemskerk, projectmanager bij VNU Exhibitions: "Wij constateren dat steeds meer leveranciers van overheden producten beschikbaar stellen die communicatie met de burgers kunnen verbeteren en ook leuker maken. Zo wordt serious gaming steeds meer een volwassenen middel om kennis over te dragen."

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie