Wetenschappelijk onderzoek naar ICT-blunders

Redactie Baaz
In Nederland flopt de helft van de ICT-projecten in mindere of meerdere mate. Risicomanagement binnen deze projecten zou dat moeten voorkomen maar faalt keer op keer. Onderzoekers beginnen een diepgravend onderzoek.

Tot de gevolgen van ICT-blunders behoren overschrijding in tijd of kosten en een toepassing die minder effectief is dan verwacht. Voor bedrijven en overheden gaat het om een enorme kostenpost die jaarlijks enkele miljarden zou belopen (harde cijfers zijn niet voorhanden).

Binnen het onderzoek van de vakgroep Business & ICT van de faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, zullen binnenkort ongeveer 150 ICT-projecten van verschillende ICT-leveranciers worden onderzocht op de toepassing van project-risicomanagementmethoden en -technieken.

De onderzoekers kijken vooral naar projecten waarbij de ICT een directe relatie heeft met primaire business processen of primaire functies van een opdrachtgever of klantorganisatie. Denk aan ERP-implementaties, systeemintegratieprojecten en de invoering van maatwerksoftware.

De onderzoekers vermoeden dat risicomanagement vaak niet, onvoldoende, of te gesoleerd wordt toegepast.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie