Werkloze Nederlander legt oorzaak bij bedrijfsleven

Werkloze Nederlander legt oorzaak bij bedrijfsleven

Redactie Baaz

De werkloze Nederlander vindt dat het bedrijfsleven een groot aandeel heeft in het feit dat hij of zij geen baan heeft. Zo zegt 44 procent dat het buiten zijn of haar macht ligt dat ze op dit moment geen of onvoldoende werk hebben. Dit blijkt uit onderzoek van Pro Contact, gehouden onder 508 Nederlanders die vallen onder de officiële definitie van het onbenut arbeidspotentieel. Opvallend is ook dat 40 procent stelt dat het aan de werkgevers en bedrijven zelf ligt dat zij op dit moment geen personeel kunnen vinden.

Negatief imago en schuldgevoelens spelen parten

Dat er rondom werkloosheid een negatief stigma hangt, wordt door een grote groep erkend. Eén op de vijf ervaart dat mensen op hen neerkijken, omdat ze geen betaald werk hebben. Tegelijkertijd is het onbenut arbeidspotentieel ook kritisch op zichzelf. 36 procent vindt dat mensen zich buiten de maatschappij zetten als zij niet werken. Dat uit zich ten dele in schuldgevoelens. Ongeveer 15 procent voelt zich schuldig dat hij of zij niet (meer uren) werkt. De sector die in negatieve zin het meest bovenuit springt is de horeca: bijna driekwart van de ondervraagden (72%) voelt zich niet schuldig als hij of zij hoort over de enorme personeelstekorten in deze branche.

Noodlijdende horecasector weet werklozen niet te overtuigen

Dit is opmerkelijk, omdat juist horecaondernemers veel baat zouden hebben bij het aantrekken van het onbenut arbeidspotentieel. Toch blijkt de horecasector niet aantrekkelijk onder de ondervraagden. Maar liefst 21 procent heeft liever geen werk, dan dat ze in de horeca werken. Een hoger salaris zou het voor 32 procent aantrekkelijker maken om te gaan werken in een hotel, restaurant of café.

“Hoewel iedereen de regie heeft over zijn eigen carrière en leven, kan ik mij voorstellen dat werklozen met enige argwaan kijken naar het bedrijfsleven en de huidige arbeidsmarkt. De mismatch is vaak groot en slechts enkele negatieve sollicitatie-ervaringen kunnen leiden tot grote onvrede”, zegt Willem Bos, creatief directeur bij Pro Contact en initiatiefnemer van het onderzoek. “Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel. Met de huidige arbeidsmarkt is het zeer urgent dat deze snel wordt verbroken. Het is daarom belangrijk dat werkgevers en bedrijven een stap zetten richting het onbenut arbeidspotentieel. Het zijn immers hun potentiële werknemers. Dat kan door hen tegemoet te komen in hun eisen, maar ook door ze persoonlijker te benaderen en niet te veel te focussen op hun arbeidsverleden.”

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie