Welke provincie heeft de meest groene economie?

Welke provincie heeft de meest groene economie?

MVO
Redactie Baaz

Nederland heeft de klimaatdoelstellingen aangescherpt en wil de uitstoot van broeikasgassen versneld reduceren. Voor provincies is het daarmee belangrijk hoe groen de economie is en welke stappen kunnen worden gezet.

In Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland bevinden zich de meeste grote uitstoters onder bedrijven. In de noordelijke provincies en Limburg verbruiken huishoudens de meeste energie. Per saldo is Utrecht de schoonste economie en Zeeland het meest vervuilend. Dit blijkt uit het regiobericht energietransitie van het ING Economisch Bureau

Radicale reductie broeikasgassen

De Nederlandse klimaatopgave is fors. Het Parijsakkoord schrijft een CO2-reductie van tenminste 80 tot 95 procent voor in 2050. Tot die tijd moet de nationale CO2-uitstoot nog met minstens 77% dalen en om de kabinetsdoelstelling voor 2030 te halen al 43 procent. Om dit te bereiken wordt een nieuw energieakkoord gesloten. Provincies en gemeenten zullen hiermee aan de slag moeten gaan.

Het bedrijfsleven is gemiddeld verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de uitstoot van de broeikasgassen. Dit is bepalend voor de score van provincies. De top-15 grootste uitstoters neemt een derde van de totale landelijke uitstoot van CO2 voor haar rekening. Dit werkt vooral door in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

Wel reikt de uitdaging om de uitstoot terug te dringen door het nationale belang van deze industrie verder dan de provinciegrenzen. Rico Luman, ING Economisch Bureau: 'Bij grote uitstoters zit veel besparingspotentieel, maar tegelijkertijd kunnen duurzame oplossingen bedrijfseconomisch vaak nog niet uit.'

Utrechtse economie landelijk het groenst

Om voor elke provincie een klimaatscore te berekenen heeft het ING Economisch Bureau de uitstoot gewogen voor de omvang van de economie. Per euro economische waarde verschilt de uitstoot van de provincies fors.

Utrecht scoort met de vele dienstverlenende bedrijven en een ondergemiddeld energieverbruik bij huishoudens het best, terwijl Zeeland met grote industriële uitstoters en een relatief kleine economie landelijk hekkensluiter is.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie