Weinig discriminatie op Nederlandse werkvloer

Redactie Baaz
Geslacht, huidskleur en geloof: Nederlanderse werknemers blijken zich er niet druk om te maken. Effectory onderzocht in acht landen in welke mate mensen zich op de werkvloer gediscrimineerd voelen. Nederland scoorde het laagste percentage.

Effectory deed onderzoek onder ruim 2800 werknemers uit acht Europese landen. De conclusie luidt dat Nederlanders zich het minst gediscrimineerd voelen op de werkvloer, terwijl één op de zeven Italianen wel last zegt te hebben van discriminatie.

Meeste discriminatie

Na de Italianen zijn het vooral Engelse medewerkers (10 procent) die zich gediscrimineerd voelen vanwege hun huidskleur, geloof of achtergrond. Daarna volgen de Duitsers (8 procent), de Fransen (7 procent) en de Belgen (5 procent).

Multiculti Nederland

Nederlandse werknemers blijken maar weinig last te hebben van discriminatie. Wanneer het gaat om huidskleur, achtergrond en geloof voelt 2,4 procent zich gediscrimineerd, op basis van geslacht 2,7 procent.

Directeur van Effectory, Guido Heezen, geeft op nu.nl commentaar op de onderzoeksresultaten: ‘We zien dat Nederland het goed doet in vergelijking met de rest van Europa. Wordt er in Nederland harmonieuzer samengewerkt of voelen medewerkers zich hier minder snel gediscrimineerd? Een waterdichte verklaring voor de gevonden verschillen is er niet, maar het lijkt erop dat de multiculturele samenleving op de Nederlandse werkvloer succesvol is.’

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie