Vraag naar cyberverzekeringen neemt explosief toe

Vraag naar cyberverzekeringen neemt explosief toe

Redactie Baaz
De vraag naar cyberverzekeringen in Nederland is de afgelopen twee jaar enorm toegenomen, zo blijkt uit cijfers van Lloyd's – de specialist op het gebied van verzekeringen en herverzekeringen.

Tussen 2014 en 2016 heeft Lloyd's een toename van 900 procent genoteerd in de cyberpremies die ze ontvangen van Nederlandse bedrijven, waardoor het land de grootste Centraal-Europese afnemer is van cyberverzekeringen en landen als Duitsland, Frankrijk en Italië ver achter zich laat.

Nu de GDPR over ongeveer een jaar in werking treedt, benadrukt Ralph van Helden, Country Manager Benelux bij Lloyd's, dat het belangrijker is dan ooit om goed voorbereid te zijn op cyberincidenten en de risico's die deze voor bedrijven kunnen vormen. 

Cyberverzekeringen in bedrijfsleven hard nodig

Volgens de enquête 'Facing the Cyber Risk Challenge', waarin Lloyd's onderzoek deed naar de houding van Europese business leaders ten opzichte van cyberrisico's, heeft 94 procent van alle Nederlandse bedrijven de afgelopen vijf jaar te maken gehad met cyberincidenten en maakt 68 procent zich zorgen om dergelijke incidenten in de toekomst.

Ralph Van Helden, Country Manager Benelux bij Lloyd's: 'Voor de Europese implementatie van de algemene verordening gegevensbescherming in 2018 heeft Nederland al de nationale meldplicht datalekken ingevoerd. Het lijkt erop dat bedrijven zich hierdoor bewuster zijn geworden van de kwetsbaarheid van hun gegevens, en de risico's en gevolgen van cyberbedreigingen. Nederlandse bedrijven zijn vaak toonaangevend in het toepassen van innovatieve technologieën en bedrijfsmodellen, maar dit betekent ook dat ze meer risico's lopen. Op dit moment zijn ze bezig om de manier waarop ze omgaan cyberrisico's te heroverwegen. Uit de enquête blijkt dat Nederlandse bedrijven ook toonaangevend zijn als het gaat om het beschermen van hun bedrijfsactiviteiten. In dit digitale tijdperk kun je cyberincidenten nooit volledig uitsluiten. Het belangrijkste is dus hoe je hiermee omgaat en welke maatregelen je neemt om je bedrijf en, nog belangrijker, je klanten te beschermen. Een cyberverzekering zorgt er niet alleen voor dat de financiële risico's beperkt blijven, het kan bedrijven ook wegwijs maken in deze nieuwe omgeving, of helpen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te gaan met mogelijke operationele en reputatieschade, en sneller te herstellen.'
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie