Verslag TEDxAmsterdam: Bezielende ondernemerslessen voor 2015 Deel 2

Verslag TEDxAmsterdam: Bezielende ondernemerslessen voor 2015 Deel 2

Redactie Baaz
Onze gastauteur Dina-Perla Marciano was vorige week vrijdag aanwezig bij TEDxAmsterdam. Eerder vandaag is het eerste deel van haar verslag verschenen. Dit is het tweede en laatste deel.

Ondernemersles 6: Neem geen genoegen met ‘nee’

Neelie Kroes kan het bij ons Nederlanders niet meer verkeerd doen. Zij wordt door velen als voorbeeldige topvrouw gezien. Vanuit de zaal horen wij ‘we love you’ als zij op het podium staat. Zij staat er rustig. Het leven begint pas na de Europese Commissie. Er komt niets in van een pensioen. Kroes begint opnieuw, met een start-up. Nooit te laat om nieuwe dingen te proberen, op welke leeftijd en in welke levensfase dan ook. 

Europa is klaar voor vernieuwing en er is genoeg geld beschikbaar. Nederland kan hierin een sleutelrol innemen. Sterker nog, laat Amsterdam het epicentrum van innovatie worden. Kroes wil van de jongere generaties met briljante initiatieven leren. En terecht! Laten wij daarbij niet kopiëren wat er op ondernemersvlak in andere landen gebeurt en uitgaan van wat we zelf te bieden hebben. Daar zit onze meerwaarde en onderscheidingsvermogen. Binnen een stimulerende omgeving zoals Amsterdam, is dit voor hardwerkenden weggelegd, ook voor vrouwen met kinderen.

Neelie Kroes wil vragen, opmerkingen en suggesties uit de zaal. Zij komt met een dosis positieve aanmoediging. Geen genoegen nemen met ‘nee’. Risico’s nemen en leren van falen. Haar lijst met mislukte projecten is langer dan die met successen, verzekert ze. Zij spreekt direct tot het publiek en wil alleen bij haar voornaam genoemd worden.

Ongetwijfeld liggen haar beheerstheid en rust ten grondslag aan haar welslagen, meer dan alleen haar expertise en kennis. Neelie Kroes kan aan het laatste via alle mogelijke manieren komen. Die beheerstheid en rust wekken echter geloofwaardigheid, vertrouwen en kracht op. Dat geheim maakt Kroes tot het fenomeen heldhaftige topvrouw en met de jaren steeds meer een moeder-overste in nationale zin.

Ondernemersles 7: Durf je te uiten door kledij

Worden ouderen en dan vooral oudere vrouwen afgeschreven door de maatschappij? Zijn zij onzichtbaar geworden? Gaat het woord ouderen hand in hand met treurige beeldvorming? Ari Seth Cohen laat zien hoe onzinnig het is om te denken dat ouderen, vooral oudere vrouwen, zieke en uitgeleefde geraniumplukkers met bochelruggen zijn. Samen met artistiek pronkstuk Debra Rapoport uit New York, laat hij zien wat stijl en elegantie inhoudt.

Hoe ouder je wordt, hoe meer je in jezelf groeit. In alle opzichten kan ik dit beamen. Ook al grap ik over de opkomende grijze haren, qua stijl, gezondheid, allure, persoonlijkheid en meer ontwikkel ik mij iedere dag. Kleding ondersteunt hierin. Durf je dus te uiten door kledij. En, als ik ooit op Rapoport’s huidige leeftijd in staat zal zijn om met fysieke intensiteit pilates of andere oefeningen uit te voeren, zal ik mijn zegeningen tellen.

Ondernemersles 8: Gun jezelf liefde

Harvard Medical School Professor George Vaillant grapt over het feit dat het lastig is om een professor te leren hoe een TED talk te geven. Qua presentatie mag dit dan meer op een introverte lezing lijken, hij weet als enige spreker een traan bij mij te ontlokken. Niet omdat hij over bijzonder veel kennis beschikt – zo weet ik van rechtstreekse bronnen, maar vooral omdat hij echt is. Niets van wat hij vertelt, is gespeeld of aangedikt.

Vaillant spreekt over identiteit, intimiteit, consolidatie op carrièrevlak, generativiteit, betekenis en integriteit. Dit doet hij aan de hand van een voorbeeld van een mensenleven. Hij laat zien hoe die zaken invulling krijgen, waarbij liefde en empathie de ingrediënten zijn tot ijzersterke coping en geluk. Gun jezelf liefde. Alleen dan kun je als mens ontvankelijk zijn aan wat de wereld te bieden heeft en jezelf verder ontwikkelen.

Herstel en ontwikkeling komen met de jaren. Ons lichaam groeit op een gegeven moment niet meer, maar onze hersenen wel. Twee uitspraken in dit verband die zo groots zijn zoals ze zijn, dat ik er geen Nederlandse vertaling bij wil plaatsen: “Denied this in boyhood for reasons I now understand, it took me years to tap substitute sources” en “Before there were dysfunctional families, I came from one. The truly gratifying unfolding has been into the person I’ve slowly become: comfortable, joyful, connected and effective.” Ik wil ouder worden. Het mooiste moet namelijk nog komen.

Ondernemersles 9: Doe regelmatig iets met gratie wat je nooit eerder gedaan hebt

Somewhere in time is in alle opzichten fraai vormgegeven tijdens TEDxAms, ook via de kunsten. Geboorte, dood, de tussentijd en erna worden ten tonele gebracht. Zoals iedereen word ik op alle mogelijke manieren geconfronteerd met de geringe tijd die ik heb. In het afgelopen jaar heb ik regelmatig iets met gratie proberen te doen, wat ik nooit eerder gedaan heb. Verandering zit immers in jezelf.

Deze editie van TEDxAmsterdam is wat mij betreft de beste tot nu toe. Misschien moet ik toegeven dat dit komt doordat vele facetten die met mijn leven te maken hebben en iets over mij zeggen, hier en daar kleur hebben gekregen. Complimenten aan de organisatie voor de doventolk. Complimenten aan Jim Stolze voor zijn presentatie. Ook dat mag gezegd worden. [Jim, wie is jouw mentor? Iemand van RTL? Hook me up!]

Geen leven is niets waard. We kunnen het niet maken om nergens om te geven. In de afgelopen maanden heb ik mijn vrijwillige projecten met vrouwen weer opgepakt. Vrouwen kunnen altijd bij mij terecht, of het nou gaat om lichte onderwerpen zoals balans tussen werk en privé of vrouwen in de IT, of om zware onderwerpen zoals huiselijk geweld en racisme. Dat hoeft niet via officiële instellingen. Ik geef, vanuit mijzelf. Vrouwen, hoe kan ik helpen? Organisaties, hoe willen jullie hierbij aansluiten? Voor mij is (gender-)diversiteit en alles wat daarbij komt kijken, geen agendapunt om mijn beste beentje voor te zetten. Ik weet waar ik over spreek, omdat ik het deel. Laat mij voorlopig cocoonen en geven.

Fijne feestdagen en een verenigd 2015.

Lees hier deel 1 van het verslag.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie