Veilig op hoogte: alles over valrisico’s op de werkplek

Veilig op hoogte: alles over valrisico’s op de werkplek

Redactie Baaz
De Arbowet verplicht alle werkgevers om een veilige werkomgeving te bieden voor hun werknemers. Alle risico’s die kunnen voorkomen, dienen geïnventariseerd te worden. Dit geldt met name bij werknemers die op hoogte werken.

Inventarisatieplan

Valrisico’s dienen vermeld te zijn in een Risico Inventarisatieplan. Aan de hand van de risico’s wordt een veiligheidsbeleid opgezet. Hierin staat vermeld welke maatregelen genomen zijn om de risico’s te minimaliseren. De Arbowet stelt hierbij de voorwaarden. De maatregelen dienen daarom in overeenstemming met de regelgeving en besluiten te worden uitgevoerd.

Eisen

Werknemers die werken op hoogte of laagte lopen duidelijke valrisico’s. Te denken valt aan werknemers die onderhoud, schilderwerk en reiniging bij hoge gebouwen verrichten. Het gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte is aan strenge eisen gebonden zoals ladders, steigers en trappen. Deze eisen worden vanaf 3,0 meter hoogte werken wettelijk verplicht.

Onderscheid

Afhankelijk van de werksituatie wordt er onderscheid gemaakt tussen permanente en mobiele valbeveiliging. Permanente valbeveiliging is altijd aanwezig tijdens het werk zoals leeflijnsystemen, ankersystemen en kooiladders. Vanaf drie meter klimhoogte is de kooisectie verplicht. Bij mobiele valbeveiliging betreft het persoonlijke beschermingsmiddelen. Eyecatchersafety is een totaalleverancier van tijdelijke en permanente valbeveiligingssystemen. Voor elke situatie hebben zij een passende oplossing voor de valbeveiliging.

Klimmateriaal

Ladders dienen uitsluitend gebruikt te worden om naar boven of beneden te gaan. Veiligheidsrichtlijnen geven aan dat een trap geen werkplek kan zijn tenzij het niet anders kan. In elke situatie zal beoordeeld moeten worden of er geen andere opties mogelijk zijn zoals een steiger, hoogwerker of lift. Voor het gebruik van de ladder stelt de Arbeidsinspectie een maximale werkhoogte van 7,5 meter. Voor glazenwassers is de norm hoger, namelijk 10 tot12,25 meter. Ook wordt het aantal uren dat de vakman per dag maximaal op de ladder staat verder beperkt.

De Arbowet verplicht valbeveiliging. Van belang is dat iedereen die werkt op hoogte ervan overtuigd is dat dit veilig moet gebeuren. Een valongeluk is snel gebeurd met vaak ernstige gevolgen. Door de juiste veiligheidsmaatregelen zijn ongelukken te voorkomen.

afbeelding van Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie