Veilig divers in 7 stappen
De valkuil van diversiteit

Veilig divers in 7 stappen

Redactie Baaz
Is jouw werkvloer heel divers? Volgens de literatuur is dat goed, maar je loopt wel het risico op spanningen.

Diversiteit: kans en risico

​In alle managementliteratuur wordt diversiteit aangeprezen als een must have voor elke organisatie. Diversiteit betekent immers dat jouw onderneming uit meer bronnen van kennis en ervaring kan putten en vanuit verschillende perspectieven kan opereren. En in het verlengde hiervan over een groter probleemoplossend vermogen, meer creativiteit en innovatief vermogen beschikt. Een diverse organisatie is bovendien beter toegerust om te veranderen. 

De boemerang van diversiteit

Tot zover de theorie. De praktijk is, zoals wel vaker het geval, weerbarstig. Uit onderzoek van de Amerikaanse psychologe en neurowetenschapper Lynda Shaw blijkt dat 70 procent van ondernemers en leidinggevenden te maken krijgt met spanningen op de werkvloer die juist voortvloeien uit diversiteit. Denk aan bijvoorbeeld discriminatie, of ongewenste en contraproductieve competitie. Een belangrijke oorzaak hiervan is volgens Shaw groepsidentificatie, één van de pijlers van een bedrijfscultuur.

Werknemers passen zich aan aan de geldende sociale normen binnen een organisatie. Hand in hand met die groepsidentiteit is een wij-zij-gevoel. Past een werknemer niet binnen die groep, dan levert dat spanningen op. In het bijzonder nieuwe werknemers vormen een mogelijk risico - huur je een nieuwe kracht in, dan weet je namelijk eigenlijk nooit precies wat je in huis haalt. Aan welke sociale normen is de nieuwkomer gewend? Past zijn of haar achtergrond wel bij jouw onderneming? Vaak kom je daar pas achter als het te laat is. 

De 7 do's en dont's van diversiteit


Wil je deze valkuil van de diversiteit vermijden, dan doe je er volgens Shaw goed aan de volgende vuistregels voor ogen te houden.

1) Communicatie is de sleutel. Maak al je werknemers duidelijk wat jouw beleid is. Op gebied van veiligheid, gezondheid en hoe ze zich gedragen naar anderen toe. Let erop dat die regels ondubbelzinnig en eenvoudig zijn.

2) Wees duidelijk over wie waarvoor verantwoordelijk is en dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Zo voorkom je een wij-zij-denken binnen de organisatie.

3) Mensen zijn individuen, geen stereotypen. Zorg ervoor dat dit principe leidend is bij teamtrainingen. 

4) Houd rekening met religieuze voorschriften of fysieke beperkingen van je medewerkers - ergonomische aanpassingen of een aparte gebedsruimte leveren jou als leidinggevende respect op. 

5) Organiseer een maandelijks lunchoverleg met je werknemers waarbij alle teamleden vertellen hoe het is om bijvoorbeeld een andere culturele achtergrond te hebben of uit een ander sociaal milieu te komen. Empathie en begrip voor anderen draagt veel bij aan het voorkomen van discriminatie. Bovendien vinden mensen het prettig om gehoord te worden.

6) We zijn allemaal gelijkwaardig, maar niet iedereen is hetzelfde. Diversiteit draait dan ook niet om het negeren van verschillen. Dat druist in tegen de menselijke natuur. Benoem en vier de verschillen. 

7) Respect, tolerantie en compassie staan aan de basis van een goed geolied team.

​Of je aan de hand van deze punten de vruchten van diversiteit kunt plukken, hangt helemaal van jezelf af. Het gaat nooit vanzelf, het is aan jou als ondernemer of leidinggevende om het goede voorbeeld te geven. Show, not tell, walk your talk en lead by example zijn de take away-wandtegeltjeswijsheden die hier bij horen. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie