Succes vrouwelijke zzp’ers overtreft mannen op de arbeidsmarkt

Succes vrouwelijke zzp’ers overtreft mannen op de arbeidsmarkt

Redactie Baaz

Uit de meest recente Talent Monitor, een gezamenlijk onderzoek van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group en HR-tech dienstverlener HeadFirst Group, blijkt dat vrouwelijke professionals – zelfstandig of in dienst van leveranciers – 68 procent succesvoller zijn in het verkrijgen van opdrachten dan hun mannelijke tegenhangers. Bovendien laat de data-analyse zien dat vrouwelijke zelfstandigen geen gender paygap meer hebben in uurtarieven, terwijl dit voor de coronapandemie nog wel het geval was.

 

Gemiste kans voor recruiters


Ondanks het succes van vrouwelijke professionals in het binnenhalen van opdrachten, worden zij minder actief benaderd door recruiters dan mannen. Uit de analyse blijkt dat mannen gemiddeld een derde vaker worden benaderd dan vrouwen. Onder zelfstandig professionals is dat iets minder dan negentien keer per jaar bij mannen versus bijna vijftien keer per jaar bij vrouwen. Bij werkenden in loondienst gebeurt dit ruim tien keer per jaar versus bijna zeven keer per jaar.

Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter van Intelligence Group, zegt hierover: “Mannen werken vaker fulltime en zijn daardoor aantrekkelijk om te benaderen door recruiters. Dit zou financieel gedreven kunnen zijn, want meer uren betekent ook meer omzet voor een recruitmentbureau. Daarnaast speelt mogelijk een rol dat LinkedIn, één van de belangrijkste sourcingskanalen, licht oververtegenwoordigd is door mannen.” 

Marion van Happen, CEO van HeadFirst Group, vult aan: “Dit verrassende inzicht benadrukt het van belang om effectieve wervingsinspanningen te meten. Het buikgevoel vertegenwoordigt niet langer de marktdynamiek. Organisaties die hun cijfers, zowel intern als extern, op orde hebben zijn aantoonbaar succesvoller in bemiddeling, groei en winstgevendheid."
 

Gendergelijkheid in uurtarieven


Waar juist geen verschil in zit tussen mannelijke en vrouwelijke professionals, is het uurtarief. De tarieven zijn in de afgelopen zes jaar aanzienlijk naar elkaar toe gegroeid. Tot en met het eerste kwartaal van 2020 bedroeg dit verschil 10,3 procent, maar na deze coronaperiode is het verschil minimaal geworden en bovendien niet verklarend op basis van geslacht. Dit in tegenstelling tot andere segmenten van de markt of contractvormen waar dit nog wel het geval is. Uiteraard spelen factoren zoals werkervaring, vakgebied en opleidingsniveau nog steeds een rol in het verklaren van verschillen in tarieven.

"Dit grensverleggende resultaat uit onze data-analyse wijst op een veelbelovende ontwikkeling: er is geen gender paygap meer tussen mannelijke en vrouwelijke professionals. Dit vormt een cruciale stap richting een rechtvaardige en gelijkwaardige arbeidsmarkt voor iedereen. Het is een inspirerend doel waar wij, samen met ons snelgroeiende ecosysteem, naar streven", concludeert Van Happen.

De Talent Monitor biedt waardevolle inzichten in de arbeidsmarktbewegingen en de genderdynamiek op de arbeidsmarkt. Het volledige rapport is gratis te downloaden op headfirst.group.
 

Over HeadFirst Group


HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR tech dienstverlener en het grootste platform voor professionals in de Benelux, actief in vijftien Europese landen. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen, zoals Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken meer dan 25 duizend professionals bij ruim vijfhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 2,6 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de MSP (incl. intermediaire dienstverlening) labels HeadFirst, Between en Staffing Management Services, RPO- en recruitment specialist Sterksen, IT talent sourcer StarApple en het Belgische HR-techbedrijf ProUnity.
 

Over Intelligence Group


Intelligence Group is een Internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Intelligence Group richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarkt gerelateerde data ten behoeve van de verbetering van de werving van personeel (of werknemers) door werkgevers en de employability/arbeidsmarktkansen van werknemers. Deze data worden in een grote diversiteit beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers, via rapporten, dashboards en API's.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie