Steeds minder ZZP’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Steeds minder ZZP’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Redactie Baaz

In 2016 was 19 procent van de 895.000 ZZP'ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In de jaren daarvoor is dit aandeel steeds gedaald.

In 2011 betaalde nog ruim 23 procent van de ZZP'ers premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Zelfstandigen met personeel (ZMP’ers) verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan ZZP'ers: in 2016 was 32,4 procent van de ZMP’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, ruim boven het aandeel verzekerde ZZP'ers van 19 procent. Verzekerde ZZP'erss en ZMP’ers droegen een even groot deel van hun bruto-ondernemersinkomen af aan aov-premie (6,7 procent).

Premie lijfrente komt steeds minder vaak voor

In de periode 2011-2016 daalde eveneens het aandeel zelfstandigen dat een lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening. In 2016 betaalde 10 procent van de ZZP'ers lijfrentepremie tegen 16,5 procent van de ZMP’ers. In 2011 was dit nog 13,3 versus 20,6 procent. Het beslag op het ondernemersinkomen was respectievelijk 4,0 en 3,5 procent.

Een belangrijk deel van de pensioenvoorziening van zelfstandigen zit in het ondernemingsvermogen. Als de eigen onderneming wordt verkocht, kan via een lijfrente eenmalig een groot bedrag worden ingelegd voor het pensioen. Begin 2016 was het doorsnee ondernemingsvermogen van ZZP'ers bijna 19 duizend euro. Voor ZMP’ers lag dit met ruim 74 duizend euro een stuk hoger.

Jongeren en ouderen minst vaak verzekerd

Jongere en oudere zelfstandigen zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zo betaalde in 2016 slechts 7 procent van de ZZP'ers tot 25 jaar een premie aov. In de leeftijd van 25 tot 45 jaar was 21 procent verzekerd, tegen bijna 20 procent van de 45- tot 65-jarigen. Vanaf 65 jaar is van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vrijwel geen sprake meer.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie