Steeds meer ZZP'ers vragen bijstand aan

Steeds meer ZZP'ers vragen bijstand aan

Redactie Baaz

Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers is met vijf procent toegenomen in het vierde kwartaal. Die groei komt vooral voor rekening van ZZP’ers.

De index - uit de koker het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf - is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. 

Op 155.nl is een zelftest opgenomen waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de doelgroep van deze regeling behoren. In het afgelopen kwartaal deden 1300 ondernemers die test en daarvan bleek ruim 60 procent te voldoen aan de criteria voor bijstand.

'Vanaf 2013 daalde het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers gestaag', zegt Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK, 'maar nu blijkt dat niet alle ZZP’ers profiteren van de economische opleving. Voor sommigen is de stap naar ondernemerschap wellicht te groot geweest.'

Waarom er meer ZZP'ers in de bijstand komen

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een halfjaar later, zoals ook weer bleek bij de berichtgeving over faillissementen eerder deze week. 

De IMK-Index werd voor 2008 op 100 gesteld. In het vierde kwartaal van 2014 stond de index op 123, in dezelfde periode van 2015 op 97 en in 2016 daalde de IMK-Index naar 63, maar veerde in het afgelopen kwartaal weer op naar 66.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen. 
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie