Seminar: hoe werkt het klantenbrein?

Redactie Baaz
Klanten zijn belangrijk voor een onderneming, maar hoe ga je met ze om? DenkProducties presenteert de seminar De Klantenfluisteraars en wordt gehouden op vrijdag 10 februari in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Aanvang: 09.00 Ontvangst en registratie
Einde: 17.00 Einde seminar met een borrel

In deze seminar krijg je tips hoe om te gaan met klanten. De twee klantexperts inspireren je anders om te gaan met klanten dan je aanvankelijk gewend bent. En geven zij 'verwarrend eenvoudige antwoorden op je prangende vragen'.

In twee blokken proberen de experts je uit te leggen hoe het brein van een klant werkt. Waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

Blok 1: Wij van WC eend, adviseren ... 

  • Waarom een klant denkt vanuit een gezond wantrouwen
  • Wat en wie vertrouwt een klant?

Blok 2: De KlantenLuisteraar

  • Het verschil tussen doorvragen en doorgronden
  • Een slimme sluiproute naar vertrouwen

Wil je meer weten? Ga dan naar de Klantenfluisteraar.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie