Regisseer de keten; samen impact maken met ketensamenwerking

Redactie Baaz
Steeds meer CEO’s, bestuurders en managers ervaren heel direct dat wendbaarheid een kwestie is van de hele keten en dat samenwerking een onontbeerlijk ingrediënt is om te overleven in een turbulente en complexe wereld. Een andere trend die versnelt, is de wens om met bedrijfsactiviteiten bij te dragen aan een betere wereld.

Om verantwoordelijkheid te nemen, in woorden én daden. Ook ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dit in hun onlangs gepresenteerde Agenda 2030.“Bestuurders realiseren zich dat je vooral impact kunt maken als je het samen doet. Ketensamenwerking is de sleutel tot succes”, stellen Jack van der Veen en Michel van Buren.

Een keten die op elkaar is ingespeeld en waarde centraal stelt, functioneert beter, sneller, goedkoper, duurzamer, en is innovatiever, klantvriendelijker en wendbaarder. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en wordt door business leaders onderschreven. De belangstelling voor ketensamenwerking en supply chain management sluit aan bij de wereldwijde verschuiving van een Angelsaksische, shareholdergedreven manier van zakendoen naar het Rijnlandse model. Een model gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en duurzame aandacht voor alle stakeholders, passend bij de groeiende wens om met bedrijfsactiviteiten bij te dragen aan een betere wereld.

Potentie met lef en leiderschap ontsluiten

Hoogleraar Jack van der Veen en businessconsultant Michel van Buren verbinden in dit boek deze fundamentele visie aan een praktische managementmethode. Gebaseerd op twintig jaar onderzoek en praktijkervaring zetten ze uiteen wat de succesfactoren van ketensamenwerking zijn en hoe je het organiseert. Tal van openhartige cases laten zien hoe toonaangevende bedrijven succes boeken door intern en extern samen te werken. Regisseer de keten laat CEO’s, dga’s, directeuren en bestuurders zien welke enorme potentie er nog in hun organisaties schuilt en hoe ze die, met lef en leiderschap, kunnen ontsluiten. Om samen succes te behalen, voor zichzelf en de wereld waar ze deel van uitmaken.

Introductieseminar: 29 maart 2021 van 15.00 - 16.30 uur

De auteurs onthullen de succesfactoren van ketensamenwerking en interessante gastsprekers plaatsen de managementfilosofie in een breder perspectief. Met gast Jaap Peters.

Aanmelden voor het seminar 

 

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie