Rabobank tekent als hoofdsponsor Crowdfunding Day

Rabobank tekent als hoofdsponsor Crowdfunding Day

Redactie Baaz

Crowdfunding Day belooft Europa’s grootste crowdfunding congres te worden, dat wordt georganiseerd op 12 mei in Amsterdam ArenA. Rabobank zet hiermee in op het creëren van verbindingen tussen bancaire financiering en crowdfunding.

Uitgangspunten van crowdfunding

De Rabobank heeft een groot vertrouwen in de mogelijkheden van crowdfunding en dat is volgens Paul Dirken, directeur bedrijven Rabobank, niet verwonderlijk. 'Een persoonlijk oordeel van personen uit je naaste omgeving, onderdeel zijn van een lokaal netwerk en het scheppen van kansen zijn uitgangspunten die zowel op de Rabobank als op crowdfunding van toepassing zijn.' Simon Douw van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren: 'Ondernemers zijn er enorm bij gebaat dat verschillende vormen van financieren goed op elkaar aansluiten. We zijn blij dat we voor Crowdfunding Day ook andere financieringsvormen tot onze partners mogen rekenen. We zijn ervan overtuigd dat dit hoofdsponsorschap van de Rabobank een goede stap is in het creëren van verbindingen tussen ondernemers en financiers.'

Samengestelde financiering

Nederlandse ondernemers doen van oudsher een groot beroep op de bank. Door de economische ontwikkelingen en stringentere regelgeving wijzigt het financieringslandschap. Dirken meent dat een ondernemer met een goed onderbouwd plan altijd de weg naar een passende financiering zal vinden. ‘Sterker nog: wanneer wij een financiering bijvoorbeeld uit risico-oogpunt niet of slechts gedeeltelijk kunnen verstrekken dan wijzen we de ondernemer op andere mogelijkheden en zoeken de verbinding’. Crowdfunding en bancaire financiering samen versterken de potentie en armslag van een onderneming volgens Dirken. ‘Een juiste financieringsmix kan een onderneming helpen bij het bereiken van haar doelen. Steeds meer van onze klanten benutten verschillende financieringsbronnen en leggen daarmee een stevige financiële basis voor de toekomst van hun onderneming. Zo maken we samen meer mogelijk.’

Crowdfunding Day

Crowdfunding Day bedient bezoekers met vijf verdiepingen aan crowdfunding. Tientallen ondernemers uit binnen- en buitenland die de afgelopen jaren opzienbarende crowdfunding campagnes lanceerden komen hun ervaringen delen, alsmede de crowdfunding platforms die hun campagne mogelijk maakten. Sprekers uit de wereld van financieren en ondernemen, zoals MKB-voorzitter Michaël van Straalen en Secretaris-Generaal Economische Zaken Maarten Camps, delen hun visie op de toekomst van crowdfunding. Ondernemers leren op Crowdfunding Day alles over hoe zij zelf een succesvolle crowdfunding campagne kunnen starten. Investeerders krijgen de ins en outs mee van investeren via crowdfunding. En financieel professionals, zoals accountants en bedrijfsadviseurs bij banken, leren hoe zij hun klanten wegwijs kunnen maken in de wereld van crowdfunding. Meer dan 30 seminars zoomen vervolgens in op deelaspecten van crowdfunding, zoals regulering en stimulering van crowdfunding, crowdfunding voor horeca, franchises, overnames, start-ups etc.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie