Producenten blijven optimistisch

Producenten blijven optimistisch

Redactie Baaz
Het vertrouwen van producenten in de industrie was in augustus fors lager dan in juli. Positief gestemden blijven echter in de meerderheid.

Consumenten zijn in september een stuk positiever dan in augustus. Ze oordelen vooral positiever over het economisch klimaat. Daarnaast neemt ook de koopbereidheid toe. 

Het zijn bevindingen uit het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS over september.De klok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Investeringen, export en consumptie huishoudens groeien

In juli 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,3 procent groter dan in juli 2015. De stijging is kleiner dan een maand eerder. De groei in juli is volledig toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen. De investeringen in personenauto’s en machines krompen.

Het volume van de goederenexport was in juli 4,5 procent groter dan in juli 2015. De stijging is wat groter dan in de voorgaande maand. Vooral de wederuitvoer groeide.

Consumenten hebben in juli 2,2 procent meer uitgegeven dan in juli 2015. De groei is groter dan in juni. Consumenten gaven in juli vooral meer uit aan duurzame goederen zoals huishoudelijke apparaten en auto’s. Verder lagen ook de bestedingen aan voeding, motorbrandstoffen en diensten hoger dan een jaar eerder. 

Output producenten groeit gestaag door

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 2,5 procent hoger dan in juli 2015. De stijging is iets kleiner dan in juni. Al tien maanden achter elkaar produceert de industrie meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. De productie van de voedingsmiddelenindustrie groeide in juli het sterkst. 

Laagste aantal faillissementen in 8 jaar
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In augustus 2016 zijn er 88 faillissementen minder uitgesproken dan in juli. Hiermee komt het aantal voor zittingsdag gecorrigeerde faillissementen uit op het laagste aantal na juli 2008. De meeste faillissementen in augustus zijn opnieuw uitgesproken in de handel.

Arbeidsmarkt verbetert verder

De werkloosheid blijft dalen. Vooral onder 45-plussers daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk. In augustus waren 521 duizend mensen werkloos, oftewel 5,8 procent van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren dat er nog 581 duizend, wat neerkomt op 6,5 procent.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het tweede kwartaal van 2016 met 35 duizend toegenomen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten steeg. Ook in de handel en horeca trok de werkgelegenheid aan. Daarnaast steeg het aantal vacatures met 5 duizend.

In het tweede kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9.974 duizend banen. Het aantal banen groeit nu al negen kwartalen op rij. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal bijna 225 duizend banen bijgekomen.

Het aantal uitzenduren stijgt weer. In het tweede kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 2,9 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren met 1,4 procent. Zowel de uren in kortlopende als in langlopende contracten namen toe in het tweede kwartaal. 

Economie groeit verder

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2016 verder gegroeid. Ook volgens de tweede berekening komt de economische groei uit op 0,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan toenemende investeringen en consumptie. Ook het exportsaldo droeg positief bij.

De omvang van de Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 2,3 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2015. Het tweede kwartaal had in 2016 twee werkdagen meer dan in 2015. Gecorrigeerd hiervoor was de groei op jaarbasis 1,8 procent.

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie