paraDIGMA groep lanceert FIT strategie om duurzame inzetbaarheid binnen organisaties praktisch toepasbaar te maken

paraDIGMA groep lanceert FIT strategie om duurzame inzetbaarheid binnen organisaties praktisch toepasbaar te maken

Redactie Baaz

paraDIGMA groep, expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid, lanceert de FIT strategie. Met deze aanpak krijgen bedrijven inzicht in de belangrijkste risico’s, kansen, en oplossingsrichtingen binnen hun organisatie als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van een passend advies, een ambitieplan en programma’s voor de korte- en lange termijn zetten organisaties kracht achter hun duurzame inzetbaarheidsambities.

Aanleiding voor de ontwikkeling van de FIT strategie, is de groeiende behoefte onder organisaties om het containerbegrip duurzame inzetbaarheid handen en voeten te geven. De FIT strategie is gestoeld op een combinatie van twintig jaar ervaring en wetenschappelijke inzichten, mede door de samenwerking met Triple i van prof. dr. Schaufeli. Met de FIT strategie vaart paraDIGMA groep een nieuwe koers waarin ze de verschuiving maakt van een focus op curatie (verhelpen) naar preventie (voorkomen) en amplitie (versterken wat er goed gaat).

Het FIT model

Aan de hand van het zelfontwikkelde FIT model, onderdeel van de FIT strategie, wordt gekeken naar de bouwstenen van een gezonde organisatie binnen vier domeinen: Mentaal FIT, Fysiek FIT, Organisatie FIT en Job FIT. Bij de eerste twee domeinen wordt er gekeken naar de mentale en fysieke gesteldheid van medewerkers. Het domein Organisatie FIT ziet toe op de mate waarin een medewerker bij de organisatie past. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe de organisatie scoort op cultuur en normen en waarden. Het domein Job FIT bekijkt of medewerkers passen bij de huidige functie.

Om inzicht te krijgen in hoe gezond een organisatie is, worden de vier domeinen gemeten via wetenschappelijk betrouwbare en gevalideerde digitale vragenlijsten in combinatie met verdiepende interviews. Op deze manier krijgen organisaties inzicht in de belangrijkste bouwstenen van een gezonde en succesvolle organisatie. De resultaten worden uiteengezet over de vier FIT domeinen wat zorgt voor een unieke blik op diverse generaties. Tevens krijgen medewerkers zelf ook inzicht in hun eigen resultaten binnen de FIT domeinen.

Jan Pieter van Valkenburg, arbeids- en organisatiepsycholoog en consultancy lead bij paraDIGMA groep: “Het inzetbaarheidsvraagstuk is binnen organisaties actueler dan ooit dankzij historisch hoog verzuim, forse arbeidsmarktkrapte, veel ongewenst verloop en vergrijzing. We merken dat organisaties hierdoor vooral focussen op de verzuimende medewerker. Hoe krijgen we een medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk? Terwijl het verzuimbeleid vaak maar om drie tot twintig procent van het personeelsbestand gaat. Doeltreffender is om te onderzoeken waar verzuim vandaan komt en wat je daaraan kunt doen. En hierbij ook oorzaken van capaciteitsproblemen, verloop, betrokkenheid en werkgeluk mee te nemen. Dan ben je bezig met de duurzame inzetbaarheid van ál je medewerkers. Ik ben heel trots dat we organisaties hier nu bij kunnen ondersteunen met onze FIT strategie.” 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie