Oracle: Leidinggevenden overweldigd data

Oracle: Leidinggevenden overweldigd data

Redactie Baaz

Ontslag, burn-out en slechtere bedrijfsresultaten als gevolg

Spijt

De meerderheid (59%) van de leidinggevenden in ons land heeft wel eens helemaal afgezien van het nemen van een beslissing, omdat de persoon in kwestie onvoldoende in staat was te bepalen welke data betrouwbaar was. Dit toegenomen gebrek aan (zelf)vertrouwen bij het nemen van beslissingen heeft negatieve gevolgen voor organisaties en hun mensen. Bij ruim een kwart van zowel de leidinggevenden als werknemers heeft dit geleid tot onnodig extra werk, het maken van nog meer fouten of vergissingen, verhoogde financiële risico’s en zelfs een burn-out of andere negatieve consequenties, zoals ontslag vanwege het nemen van een onjuiste beslissing op een cruciaal moment. Ongeveer een vijfde van de respondenten geeft aan dat het gebrek aan zelfvertrouwen heeft geleid tot vertraging in de carrièrevoortgang en bovendien een negatieve impact heeft gehad op de prestaties van de organisatie. Van de ondervraagde leidinggevenden heeft 81% zelfs spijt van een beslissing die zij het afgelopen jaar namen, zoals een investering of het veranderen van baan.

Kijken naar de baas

90% van de Nederlandse leidinggevenden vindt dat het toenemende aantal databronnen het succes van hun organisatie beperkt, terwijl zij wel inzien dat de juiste data het nemen van strategische beslissingen kan verbeteren voor hun sales, marketing en klantenservice, human resources, supply chain en finance-afdeling. Men realiseert zich dat het succes van een organisatie valt of staat met het vermogen om data en technologie te benutten en daarmee te begrijpen hoe beslissingen worden genomen, geëvalueerd, gemanaged en verbeterd (85%). Opvallend is dat, ondanks de inzichten die data opleveren voor het nemen van de juiste beslissingen, zo’n driekwart van alle ondervraagden aangeeft naar de persoon met het hoogste salaris te kijken wanneer er beslissingen moeten worden genomen.

Onderbuikgevoel

Nederlandse leidinggevenden zijn zich ervan bewust dat zij geen beslissingen moeten nemen die alleen gebaseerd zijn op een onderbuikgevoel (70%). Van alle ondervraagden geeft 78% zelfs aan dat pas na het nemen van een beslissing wordt gezocht naar data om die beslissing te onderbouwen. Een bedrijf dat technologie gebruikt voor het nemen van datagedreven beslissingen wordt door zowel leidinggevenden als medewerkers gezien als betrouwbaarder (64%) en succesvoller (66%), is een geliefdere werkplek (63%) en populairdere investering (63%). Ook gaat men er eerder een samenwerking mee aan (62%).

Tegelijkertijd denken zij dat de meeste beschikbare data alleen echt behulpzaam zijn voor data-experts die deze goed kunnen interpreteren en benutten (62%). Het beschikken over de juiste analysetools is dan ook essentieel voor het opdoen van inzichten voor betere zakelijke beslissingen, vindt 70% van de leidinggevenden.

Oplossing Oracle

Ook al kan de overweldigende hoeveelheid data als een belemmering overkomen, toch gaan bedrijven steeds meer vertrouwen op data om gefundeerde beslissingen te nemen. Leidinggevenden moeten er dan ook voor zorgen dat hun data-analyseprocessen effectief en efficiënt worden ingericht. Goede data-analyses kunnen hen voorzien van de benodigde informatie voor het nemen van de juiste beslissingen, waardoor ze kansen kunnen benutten en uitdagingen kunnen aangaan.

Met de enorme hoeveelheid beschikbare data raken leidinggevenden echter snel overweldigd en kunnen zij uit het oog verliezen wat belangrijk is. De oplossing ligt in het concentreren op de meest relevante datapunten en deze te gebruiken om beslissingen te onderbouwen. Data-analisten kunnen leidinggevenden helpen door data zo te organiseren en te analyseren dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn en bruikbare inzichten bieden.

Bovendien is het essentieel voor leidinggevenden om te erkennen dat gegevens alleen niet voldoende zijn om effectieve beslissingen te nemen. Ze moeten ook rekening houden met externe factoren, zoals markttrends en klantgedrag, en hun eigen ervaring en expertise gebruiken om weloverwogen keuzes te maken.

Door data-analyse te combineren met andere informatiebronnen en persoonlijke ervaring, kunnen leidinggevenden betere beslissingen nemen die leiden tot zakelijk succes. Het is belangrijk om te erkennen dat de overweldigende hoeveelheid beschikbare data een belemmering kan zijn, maar met de juiste aanpak juist een troef kan zijn die de organisatie vooruithelpt.

“Naarmate bedrijven verder innoveren om nieuwe klanten op nieuwe manieren te bedienen, neemt ook het aantal datapunten dat ze nodig hebben om het volledige beeld te krijgen toe. Leidinggevenden die cruciale beslissingen nemen over hoe ze hun bedrijf moeten managen, negeren die data op eigen risico”, zegt T.K. Anand, executive vice-president Oracle Analytics. “De aarzeling, het wantrouwen en het gebrek aan begrip van data die uit dit onderzoek naar voren komen, geeft aan dat veel mensen en organisaties hun benadering van data en besluitvorming moeten heroverwegen. Wat mensen echt nodig hebben, is dat ze data kunnen koppelen aan inzicht, aan besluitvorming en actie.”

Methodologie

Dit onderzoek werd in januari 2023 wereldwijd uitgevoerd onder 14.250 mensen. De steekproef bestond uit werknemers en leidinggevenden met functies als Directeur, CEO, Voorzitter, C-Level Executive, CFO, CTO, Director, Senior Manager, HR-Manager en andere managementrollen, benaderd via het wereldwijde platform Prodege. Steekproeven van werknemers werden, waar mogelijk, gekalibreerd om leeftijd en geslacht van het personeelsbestand van het land te vertegenwoordigen.

DKC Analytics heeft de enquête uitgevoerd en de steekproef geanalyseerd die is verkregen met behulp van het Pollfish-platform, dat wereldwijd online enquêtes levert via mobiele apps en het mobiele web, samen met het desktopweb. Er is geen post-stratificatie toegepast op de resultaten.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie