Onzekere vooruitzichten voor mkb

Redactie Baaz
De onzekere vooruitzichten belemmeren de afzetgroei van het mkb. Dit kwam naar voren uit een prognose van het onderzoeksinstituut EIM.

Het onderzoeksinstituut meldt dat de verwachtingen voor het mkb in de toekomst onzeker zijn. De gemiddelde afzetgroei komt dit jaar uit op 2,25 procent, maar zal in 2012, vanwege buitengewoon onzekere vooruitzichten, dalen naar 1,25 procent. De euro-crisis, de bezuinigingen bij de overheid, de dalende koopkracht van consumenten en de afnemende wereldhandel dragen hieraan bij.

Het grootbedrijf heeft een stapje voor op het mkb. Zij zijn sterker gericht op export, terwijl het mkb het meer moet hebben van binnenlandse bestedingen. Daardoor blijft de afzetgroei van het mkb met een half procent achter op die van het grootbedrijf. Vorig jaar nam de afzetgroei in het mkb met 0,5 procent toe, tegenover 3,25 procent in het grootbedrijf. Zij wisten de sterke toename van export goed te benutten.

Ook de werkgelegenheid zal volgend jaar geen vooruitgang meer boeken. Volgens EIM neemt de werkgelegenheid dit jaar nog toe met 0,25 procent, maar zal volgend jaar stabiliseren. Hierbij zal het aantal werknemers iets afnemen, maar het aantal zelfstandigen zal wel stijgen met 0,75 procent. Het werken als zelfstandige vormt een goed alternatief voor werken in loondienst. 'Doordat het starten van een eigen bedrijf relatief eenvoudig gaat en dit fiscaal gunstig begeleid wordt, is het werken als zelfstandige ook in economisch moeilijker tijden een goed alternatief voor werken in loondienst', aldus het onderzoeksbureau.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie