Onderzoek Handelsbanken: bijna tweederde van de particuliere vastgoedbeleggers wil niet investeren in verduurzaming panden

Onderzoek Handelsbanken: bijna tweederde van de particuliere vastgoedbeleggers wil niet investeren in verduurzaming panden

Redactie Baaz

Veel particuliere vastgoedbeleggers vinden de kosten van het verduurzamen van hun panden niet opwegen tegen de baten. Dat blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek door Handelsbanken in samenwerking met Kantar Nederland, waarvoor 776 particuliere vastgoedbeleggers zijn ondervraagd.

Bijna tweederde (65%) van deze vastgoedverhuurders is niet van plan om geld te steken in het verbeteren van het energielabel, al is de bereidheid om daarin te investeren wat groter naarmate het energielabel lager is. Van de ondervraagde vastgoedbeleggers beschikt 41% over panden met minstens een energielabel B. Van hen is 28% bereid om in een beter energielabel te investeren. Vanaf label C is dat 38%.

Uit het onderzoek blijkt dat het financieren van verduurzaming voor de meeste vastgoedbeleggers geen drempel vormt. Het vaakst genoemde bezwaar is dat de kosten niet opwegen tegen de baten; dat vindt ongeveer de helft van de vastgoedbeleggers met energielabels C-G. Verder wil ruim een kwart van hen niet investeren, omdat ze van plan zijn hun pand(en) te verkopen. Overigens vindt 27% van de bezitters van een C/D-pand en 17% van een E/F/G-pand dat hun panden duurzaam genoeg zijn.

“Het is opvallend dat de noodzaak om energielabels van woningen te verbeteren nog niet door iedereen gezien wordt”, zegt Wery Hegge, regiodirecteur van Handelsbanken Nederland. “Los van het gegeven dat mensen graag in een energiezuinig pand willen wonen en daar vaak een hogere huur voor gevraagd kan worden, spelen op langere termijn de verkoopbaarheid en zeker ook de financierbaarheid van een pand een rol. Vanuit banken worden immers steeds meer voorwaarden gesteld aan het energielabel als er een (her)financiering gevraagd wordt. Wij helpen onze klanten vanuit onze kantoren dan ook graag met de duurzame transitie, om gezamenlijk te zorgen voor toekomstbestendige vastgoedbeleggingen.”

Klimaatrisico

Bijna de helft (46%) van de particuliere vastgoedbeleggers ziet klimaatrisico’s voor hun vastgoedbeleggingen, zoals overstromingen of funderingsschade. De meeste vastgoedbeleggers die klimaatrisico’s zien, hebben vastgoed in Zeeland of in het buitenland. Eigenaren van vastgoed in Gelderland zien dergelijke risico’s het minst vaak. 

Tegelijkertijd ziet een bijna even grote groep (43%) van de vastgoedbeleggers geen enkel klimaatrisico. De overige vastgoedbeleggers (11%) hebben er geen kennis van en de helft van hen wil het niet eens weten. Overigens speelt het wel of niet zien van klimaatrisico’s geen rol van betekenis bij plannen om vastgoed te kopen of te verkopen.

Verdeeld over klimaatlabel

Particuliere vastgoedbeleggers zijn verdeeld over het concept van een klimaatlabel dat aangeeft in welke mate een pand klimaatrisico’s loopt. Volgens 35% is een dergelijk label overbodig, maar 51% is het daar niet mee eens. Bij dit verschil speelt het wel of niet zien van klimaatrisico’s geen rol.

Ruim de helft van de vastgoedbeleggers (54%) vindt dat een klimaatlabel mee zou moeten wegen in de waardebepaling van een pand. Een meerderheid (56%) verwacht daardoor geen waardedaling, terwijl 21% daarover in het duister tast. Vastgoedbeleggers die klimaatrisico’s denken te lopen, hoe licht dan ook, denken vaker dat de waarde van hun vastgoed daalt dan degenen die geen risico veronderstellen (29% tegenover 16%).

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie