Ondernemersvertrouwen neemt toe
Het ondernemersvertrouwen stijgt steeds meer

Ondernemersvertrouwen neemt toe

Redactie Baaz
Het ondernemersvertrouwen blijft toenemen. Al een jaar lang zijn ondernemers positief gestemd. Het vertrouwen is in drie jaar niet zo groot geweest als nu. Ook aan het begin van het vierde kwartaal is het ondernemersvertrouwen hoog, hoger zelfs dat in het derde kwartaal van dit jaar.

Ruim één derde van de ondernemers geeft aan dat er in 2015 meer omzet gedraaid wordt dan tijdens dit jaar, blijkt uit de COEN-enquête van dit kwartaal. Slechts één op de tien gaat uit van een lagere omzet, waarmee een kwart van het bedrijfsleven uitgaat van omzetgroei. De verwachtingen voor het komende jaar zijn daarmee veel positiever dan dat ze voor 2013 en 2014 waren. Volgens het bedrijfsleven neemt ook de omzet uit export toe in 2015. Achtien procent van het exporterende bedrijfsleven denkt dat ze meer buitenlandse omzet binnenhalen.

Werkgelegenheid

Uit het onderzoek blijkt wel dat ondernemers over de werkgelegenheid minder positief zijn, ze voorzien hier geen groei. Het aantal ondernemers dat denkt dat de personeelsomvang gaat toenemen is een fractie kleiner dan degenen die denken dat deze gaat afnemen, namelijk dertien tegenover vijftien procent. Het aantal bedrijven dat denkt personeel te moeten ontslaan is wel een stuk lager dan voorgaande jaren. De meest positief gestemde ondernemers komen uit Utrecht en Noord-Brabant, zo blijkt uit het onderzoek.

Enquête

De COEN-enquête wordt vier keer per jaar gehouden. Deze enquête is een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel, het CBS en het Economisch Instituut voor de Bouw.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie