Ondernemers over Brexit: 'we moeten het hoofd koel houden'

Ondernemers over Brexit: 'we moeten het hoofd koel houden'

Redactie Baaz

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vragen Nederlanders hun hoofd koel te houden nu het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen voor een Brexit.

​De ondernemers van Nederland respecteren volgens de drie organisaties de keuze van het Britse volk om uit de EU te stappen, maar geloven zelf sterk in de Europese Unie. Er moeten nu antwoorden worden gevonden om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk ordelijk te laten verlopen.

Les trekken uit Brexit

'De lidstaten moeten ook een les trekken uit de Britse keuze en gezamenlijk en elk voor zich een antwoord vinden op de groeiende onzekerheid en onvrede bij hun burgers. Anders blijft de EU van binnenuit onder grote druk staan en blijft afbrokkeling in de lucht hangen', aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Dat antwoord moet volgens de drie 'een helder Europees en nationaal perspectief zijn en het gevoel wegnemen van onveiligheid, de twee grote thema’s die aan intolerantie en xenofobie ten grondslag liggen'.

Vluchtelingencrisis

Het vrije verkeer tussen de lidstaten (personen, goederen, diensten) moet de hoeksteen van de Unie blijven, menen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland nu de Brexit een feit is. 'Daar hoort een Europees antwoord op de vluchtelingencrisis bij. Bij het handhaven van de buitengrenzen moet gebruik worden gemaakt van slimme, digitale technieken (smart border management).'

Europa moet zaken die beter in de lidstaten geregeld kunnen worden aan de landen zelf overlaten. Maar ondernemers zijn er van overtuigd dat Europa zijn burgers en bedrijven meerwaarde kan bieden bij het oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken. De grote internationale vraagstukken kunnen niet meer door landen afzonderlijk worden opgelost.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie