Nieuwe cao voor flexwerkers, wat verandert er voor jou?

Nieuwe cao voor flexwerkers, wat verandert er voor jou?

Redactie Baaz
Vanaf 1 januari 2013 moet de nieuwe cao van kracht worden waarin is vastgelegd dat flexwerkers, freelancers en seizoensarbeiders voortaan veel sneller een vaste baan krijgen. Maar wat betekent dat voor jou als ondernemer?

Het handige van flexwerkers of andere tijdelijke krachten is dat je ze niet in vaste dienst hoeft te nemen. Dat gaat volgend jaar veranderen. Uitzendkrachten, seizoensarbeiders en freelancers kunnen dan na zes maanden een vast dienstverband krijgen. Dat staat althans in het plan waar bedrijven in de uitzendbranche aan werken, zo meldt NOS Nieuws.

De regeling zou gaan gelden voor flexwerkers die zijn aangesloten op brancheorganisatie NVUB. Volgens de nieuwsbron zal er voor werkgevers weinig veranderen, het zijn namelijk de uitzendbureaus die in de nieuwe constructie een payrollfunctie gaan krijgen. In ruil daarvoor hoeven zij minder premies te betalen. 'Als de kans er is dan willen uitzendbureaus graag meewerken aan een vast dienstverband, maar daar horen dan niet de hoge premies bij die je nu bij uitzendwerk moet betalen', zegt voorzitter Rendert Algra van de NVUB tegen de NOS.

De nieuwe cao komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het kan worden gezien als een reactie op het vijfpartijenakkoord waarin is vastgelegd dat werkgevers voortaan nog een half jaar WW moeten betalen wanneer zij een flexwerker ontslaan.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie