Nieuwe AI-techniek van Read Easy.ai maakt internet toegankelijker voor laaggeletterden

Nieuwe AI-techniek van Read Easy.ai maakt internet toegankelijker voor laaggeletterden

Redactie Baaz
Digitaal Toegankelijk, een bedrijf in de digitale toegankelijkheid, heeft een nieuwe AI-techniek ontwikkeld die teksten op websites en apps vereenvoudigt om het probleem van laaggeletterdheid op te lossen.

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven, wat het voor hen moeilijk maakt om teksten op websites of apps te begrijpen. De nieuwe techniek van Read Easy.ai kan hierbij helpen door teksten beter leesbaar te maken voor laaggeletterden en redacteuren te helpen met het schrijven van toegankelijke teksten.

De techniek van Read Easy.ai is ontwikkeld voor redacteuren, copywriters en ontwikkelaars en is toepasbaar op de meeste talen en technieken. Hierdoor kan het probleem van laaggeletterdheid wereldwijd worden aangepakt en kan het internet inclusiever worden gemaakt. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland. Dit heeft niet alleen invloed op hun persoonlijke leven, maar ook op hun mogelijkheden om te participeren in de maatschappij.

"Als toegankelijkheidsbedrijf hebben wij ons ten doel gesteld om het internet toegankelijker te maken voor iedereen, ongeacht hun niveau van geletterdheid," aldus Robert Kees, oprichter van Digitaal Toegankelijk "Met deze nieuwe techniek willen wij bijdragen aan het oplossen van een van de grootste problemen binnen toegankelijkheid."

Met de komst van de nieuwe AI-technieken zoals, Read Easy.ai, ChatGPT en OpenAI, kunnen deze mensen nu meer toegang krijgen tot informatie op het internet en kunnen ze gemakkelijker deelnemen aan digitale interacties.

Daarnaast kunnen redacteuren het gebruiken om feedback te ontvangen op de tekst die ze schrijven, of om hun tekst begrijpelijker te maken.

Over Digitaal Toegankelijk

Digitaal Toegankelijk is een geaccrediteerd onderzoeks- en trainingsbureau over digitale toegankelijkheid en de WCAG. Wij maken ons hard voor een digitale wereld waar iedereen toegang tot heeft. Dat doen we door onze kennis te delen, gericht advies te geven en door organisaties te helpen met toegankelijkheidsonderzoeken (audits) op basis van de WCAG-EM norm.
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie