Nieuw pensioenstelsel blijkt blinde vlek voor veel Nederlanders:

Nieuw pensioenstelsel blijkt blinde vlek voor veel Nederlanders:

Redactie Baaz

Eerste Kamer bespreekt deze week het nieuwe pensioenstelsel en lijkt aan te sturen op een verlenging van de deadline voor pensioenfondsen, maar helft van de mensen heeft geen notie van de impact van de aanstaande invoering van het stelsel.

  • De inhoud van het pensioenakkoord is bij bijna de helft van de Nederlanders nog niet (genoeg) bekend
  • Ook ontbreekt het aan kennis over de invloed van het akkoord op het eigen pensioen
  • Kans op uitstel deadline pensioenfondsen met een jaar biedt meer tijd voor voorlichting
  • Flinke groep houdt zich bewuster met pensioen bezig nu het stelsel gaat veranderen

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44%) weet niet, of niet voldoende, wat het akkoord inhoudt en wat het voor de opbouw van hun eigen pensioen betekent. Dat blijkt uit een onderzoek van pensioenbank Brand New Day. Daaruit komt ook naar voren dat een aanzienlijk deel van de mensen vreest erop achteruit te gaan in het nieuwe stelsel. Positief is dat een grote groep mensen zich bewuster met pensioen is gaan bezighouden sinds bekend werd dat het stelsel gaat veranderen. In die zin lijkt het aanbod van minister Schouten om de overgang naar het stelsel met een jaar uit te stellen, als geroepen te komen. Naast dat die verlenging van de overgang vooral ingegeven is om pensioenfondsen meer tijd te gunnen voor deze transitie, geeft dit ook meer tijd om de pensioenfondsdeelnemers voor te lichten over de aanstaande wijzigingen. 

Die verandering is zeer nabij: Als de Eerste Kamer volgende week instemt, treedt de nieuwe Pensioenwet op 1 juli 2023 in werking. Hierin zijn de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel geregeld. Dat deze wet al bijna ingaat, maakt het gebrek aan inhoudelijke kennis van Nederlanders hierover extra frappant. Een extra jaar ruimte voor de pensioenfondsen, zou zeer welkom zijn. 

Want maar liefst 44 procent van de ondervraagden geeft aan weinig tot niets te weten over de inhoud van het pensioenakkoord. 45 procent is niet (goed) op de hoogte van de gevolgen die de veranderingen voor hun eigen pensioenopbouw hebben. De kennis over het akkoord is niet bij alle groepen werkenden in dezelfde mate aanwezig. In vergelijking met mensen in loondienst zeggen ondernemers/zzp’ers een stuk vaker te weten wat het pensioenakkoord inhoudt (40 vs. 31 procent) en wat het voor hun eigen pensioen betekent (39 vs. 29 procent). 

pensioenstelsel

Lang niet iedereen is optimistisch over de gevolgen van het pensioenakkoord voor hun eigen pensioen. Ongeveer een derde van de ondervraagden zegt te verwachten dat het nieuwe stelsel voor hen niet goed uit zal pakken. De groep die wel denkt erop vooruit te gaan, is vrijwel net zo groot. 

Joost Tieland, directeur bij Brand New Day“Met de discussie in de Eerste Kamer en de bereidheid van de minister om de deadline in ieder geval één jaar op te schuiven tot 1 januari 2028, lijkt er ook meer tijd te komen voor betere voorlichting en dit komt als geroepen. Ons onderzoek toont aan dat het pijnpunt niet alleen ligt in de administratieve en financiële overgang die de pensioenfondsen voor elkaar moeten krijgen, maar dat er ook veel werk aan de winkel is om de Nederlandse bevolking te bereiken en duidelijk te maken wat de gevolgen zijn." 

Overigens vindt Tieland het pensioenakkoord in zijn algemeenheid een stap in de goede richting, onder meer doordat het Nederlanders veel meer inzicht geeft in de opbouw van hun pensioen. “Zo kun je beter en sneller te weten komen in hoeverre de opbouw van je pensioen mee- of tegenvalt. In het nieuwe stelsel kunnen je vervolgens zelf beslissen of en hoe je voor aanvulling wil zorgen.” 

Het aankomende nieuwe pensioenstelsel heeft overigens bij een grote groep mensen voor meer bewustzijn over hun pensioen gezorgd, zo blijkt uit het onderzoek. 35 procent van de ondervraagden gaf aan dat ze zich bewuster met pensioen zijn gaan bezighouden, sinds bekend werd dat het pensioenstelsel gaat veranderen. “En dat is misschien wel de allergrootste winst van het pensioenakkoord, want voor een goed pensioen moest vrijwel iedereen zelf ook al actie ondernemen. Het maakte daarbij niet uit of je in loondienst werkt of ZZP’er/ondernemer bent.” Aldus Tieland.

Lees ook: Pensioenleeftijd werknemer gemiddeld 65 jaar en 8 maanden | Baaz.nl

Lees ook: Persoonlijk, telefonisch contact met online dienstverleners favoriet | Baaz.nl

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie