Nederland laat potentieel van innovatieve bedrijven onbenut

Redactie Baaz
Nederland heeft het potentieel om een ideale springplank voor innovatie te zijn, maar laat deze mogelijkheid onbenut. Zo is er onvoldoende sprake van een goede match tussen starters en bestaande bedrijven

Persbericht:


Amsterdam, 14 februari 2013

Nederland laat potentieel van innovatieve bedrijven onbenut

  • Nederland heeft potentie om zich – naar voorbeeld Silicon Valley – te ontwikkelen tot internationale hub voor innovatieve groei
  • Vooruitstrevende ondernemers moeten hiervoor echter een voortrekkersrol vervullen
  • Kapitaalverschaffers fungeren als breekijzer door financiële kennis te ontsluiten en netwerk open te stellen

Nederland heeft het potentieel om een ideale springplank voor innovatie te zijn, maar laat deze mogelijkheid onbenut. Zo is er onvoldoende sprake van een goede match tussen starters en bestaande bedrijven. Een ander struikelblok is dat het bedrijven ontbreekt aan een gids die hen de weg wijst naar groeikapitaal. Een grotere transparantie in het aanbod van talrijke financieringsmogelijkheden kan hierbij uitkomst bieden. Dit concludeert ABN AMRO in een rapport over de Nederlandse TMT-sector dat zij morgen publiceert.

Goed ecosysteem is cruciaal

In de TMT-sector zijn er grote ondernemingen die worstelen met hun bedrijfsmodel en jonge bedrijven die op zoek zijn naar groeikapitaal. Starters leveren een groot deel van het innovatieve vermogen van de TMT-sector. Zij vinden echter niet snel genoeg hun weg naar startkapitaal en profiteren veel te weinig van de ervaring van grote bedrijven. Gevestigde bedrijven hebben juist belang bij een snelle opname van nieuwkomers om zich te laten inspireren door nieuwe ideeën. Een goed functionerend ecosysteem is cruciaal voor een optimale wisselwerking – en dus mogelijkheid tot innovatie - tussen deze bedrijven. Zo‟n relatienetwerk wordt gevormd door bedrijven - van start-ups en groeiers tot grote corporaties - en investeerders, financiers, de overheid en universiteiten.

We moeten allemaal meer ‘brengen’ dan ‘halen’

Al deze partijen slagen er echter nog onvoldoende in de krachten te bundelen door actieve deelname aan een ecosysteem waaraan zij zich langdurig committeren. Velen missen de ambitie om meer waarde aan het netwerk toe te voegen dan eraan te onttrekken. Zo nemen ervaren ondernemers nog onvoldoende de regie op zich, terwijl snelle groeiers zich vooral focussen op de eerst mogelijke exit. Bedrijven krijgen daarnaast te weinig toegang tot het kapitaal en het netwerk van potentiële investeerders is ondoorzichtig. Het ontbreekt ondernemers op dit moment aan een helder overzicht van het diverse aanbod van financieringsmogelijkheden. Kapitaalverschaffers kunnen hierbij als „breekijzer‟ fungeren door als gids te fungeren, haar financiële kennis te ontsluiten, haar netwerk open te stellen en ondernemers te adviseren over knelpunten en dilemma‟s.

Ondernemers als aanjager van vernieuwing

Er zijn veel discussies over wie de leidende rol moet pakken om een ecosysteem beter te laten functioneren.“Bedrijven hebben een voortrekkersrol te vervullen naar het voorbeeld van vooruitstrevende ondernemers zoals Ruud Hendriks. Ondernemers die gepokt en gemazeld zijn in het internationale bedrijfsleven en hun ervaring inzetten om jonge innovatieve starters vooruit te helpen. De leidende rol in het ecosysteem past hen het beste. Slimme grote bedrijven nemen een actieve rol in het ecosysteem. De overheid, universiteiten, banken en investeerders hebben een belangrijke faciliterende rol door de voorwaarden te scheppen voor een goed functionerend ecosysteem”, zegt Menno van Leeuwen, Sector Banker Technologie, Media & Telecom van ABN AMRO. “Zo‟n netwerk kan als katalysator fungeren voor het ontstaan van succesvolle innovatieve bedrijven, meer Spotifies, maar dan op Nederlandse bodem. Nederland moet deze handschoen oppakken en het aanwezige potentieel ten volle benutten.”

Het gehele rapport kunt u downloaden via: //www.abnamro.nl/technologie

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie