Nederland en Ivoorkust werken samen aan kustbescherming

Nederland en Ivoorkust werken samen aan kustbescherming

Redactie Baaz

De overheid van Ivoorkust heeft samen met Invest International en de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher het startschot gegeven om de kustlijn nabij de hoofdstad te versterken. Nederlandse kennis en kunde kunnen hierbij het verschil maken. De kustlijn van Ivoorkust moet worden beschermd tegen overstromingen en landverlies door afkalving waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke oplossingen. Er is een bedrag van één miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Met de daadwerkelijk uitvoering van de kustversterking zijn vele miljoenen gemoeid waarbij én Ivoorkust wordt geholpen én er verdienkansen zijn voor Nederlandse bedrijven.

Lara Muller, Director Public Sector bij Invest International: “De kust bij Abidjan wordt ernstig bedreigd. Alleen al tussen 2008-2011 is daar tien meter kust weggeslagen. Het grootste vliegveld, de haven van Abidjan en een groot industriegebied komen in gevaar als hier geen oplossing voor komt, met alle economische gevolgen van dien. Dit terwijl Ivoorkust een van de snelst groeiende economieën van Afrika is. Zo doet Ivoorkust al veel zaken met ons land; Nederland is de grootste importeur van goederen uit Ivoorkust. De kustkarakteristieken bieden bij uitstek grote kansen voor Nederlandse bedrijven. Zij kunnen Ivoorkust daadwerkelijk helpen met het robuuster maken van de kustbescherming. Een eerste stap is daarbij om een haalbaarheidsstudie op te starten, deze zet Ivoorkust samen op met de Wereldbank en Invest International. Een jaar later zal dit moeten leiden tot een aanbesteding om de werkzaamheden uit te voeren. Nederlandse bedrijven worden vanwege hun expertise nadrukkelijk uitgenodigd om met een voorstel te komen.”

Zij vervolgt: “Deze transactie is onderdeel van een groter pakket van financiering van 300 miljoen euro die de Nederlandse overheid en Invest International beschikbaar hebben gesteld aan Ivoorkust. Binnen dit pakket worden de komende jaren verschillende projecten uitgevoerd waarbij Nederlandse kennis en kunde ingezet kunnen worden. Het gaat naast kustversterking om de ontwikkeling van de haven van San Pedro waar Ballast Nedam International Projects de voorstudie heeft gefinancierd, het schoonmaken en herstellen van de baaien van San Pedro en Abidjan en herbebossing, maar ook Nederlandse kennis op het gebied van het managen van watervoorzieningen en weerwaarschuwingen. Ons team werkt hier intensief aan.”

Minister Schreinemacher: “De overeenkomst met Ivoorkust is een mooi voorbeeld van hoe de Nederlandse overheid handel, investeringen en hulp bij elkaar brengt. Ik ben blij om tijdens mijn bezoek concreet resultaat te zien van hoe de kennis en ervaring van Nederlandse bedrijven worden ingezet om bij te dragen aan de ontwikkeling van andere landen.”

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie