Nederland blijft land voor starters

Nederland blijft land voor starters

Redactie Baaz

Het aantal starters blijft op hoog niveau. In de eerste helft van 2016 waren het er ruim 70.000, 6 procent meer ten opzichte van 2015.

De grootste groei deed zich voor in de transportsector. Door een vereenvoudiging van de taxiwet is het aantal zelfstandige taxichauffeurs sinds begin dit jaar met 50 procent toegenomen. De verwachting van ING Economisch Bureau is dat het aantal starters ook volgend jaar op hoog niveau blijft.

Limburg heeft beste klimaat voor starters

Het aantal starters is in de meeste provincies in de eerste helft van het jaar toegenomen. De grootste stijging deed zich voor in Limburg, één van de provincies die sterk te kampen heeft met vergrijzing. De 9 procent groei is waarschijnlijk een correctie op de sterke daling in de eerste helft van 2015. 

Daarentegen daalde het aantal starters in Friesland en Drenthe, twee provincies waar eveneens sprake is van vergrijzing. In Zeeland bleef het aantal starters onveranderd.

Minder ZZP’ers bij aantrekkende arbeidsmarkt

De verwachting is dat het aantal starters zowel dit jaar als volgend jaar rond de 129.000 uitkomt, vergelijkbaar met de afgelopen jaren. In de samenstelling van het aantal starters is echter een verschuiving zichtbaar. 

Door de aantrekkende arbeidsmarkt neemt het aantal ‘noodgedwongen’ ZZP’ers naar verwachting af. Dit geldt met name voor hoogopgeleiden in de leeftijd van 35 t/m 55 jaar. Daarentegen neemt vanwege een beter economisch klimaat het aantal starters dat kansen in de markt ziet juist toe.

Van vast naar flexibel

Het aantal starters ligt nu al een aantal jaren op een hoog niveau. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de aanhoudende behoefte aan een flexibele arbeidsmarkt. Zo is het aantal werknemers met een vast contract sinds 2009 gedaald, ten gunste van het aantal werknemers met een flexibel contract en zzp’ers

Ondanks de jaarlijkse grote toestroom van nieuwe ondernemers is het aantal zelfstandigen met personeel echter onveranderd gebleven. Veel ZZP’ers, waaruit het gros van de starters bestaat, hebben blijkbaar niet de ambitie om door te groeien naar een bedrijf met personeel.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie