MVO betaalt zich uit: stop met uitstel, ga van start

MVO betaalt zich uit: stop met uitstel, ga van start

MVO
Redactie Baaz
Het aanbieden van heidagen is geen uniek concept, maar de voordelen van een reeks vrijere, vaak creatief ingevulde dagen worden niet vaak genoeg belicht. Op organisatorisch niveau is een werkdag die niet besteed wordt aan corebusiness immers peperduur. En toch laat Exact zich daardoor niet tegenhouden.

De softwareontwikkelaar organiseert jaarlijks maatschappelijk verantwoorde projecten. Elk jaar hebben de 1.400 medewerkers drie dagen om aan een goed doel naar keuze te besteden. Dat zijn 4.200 dagen die Exact aan de samenleving teruggeeft. Het doel kan van alles zijn, van een marketingscrum voor de Voedselbank tot het ondersteunen van een plaatselijk ouderenhuis.

Een term als Corporate Social Responsibility leent zich per definitie voor het grootbedrijf. De voordelen van investeringen in maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn daarentegen niet alleen weggelegd voor het grootbedrijf, blijkt niet lang nadat we in gesprek gaan met Olav Provily, CSR Manager bij Exact.

‘Een voorbeeld van hoe we te werk gaan is een project als het ondersteunen van de Delftse Kindertuinen. Onder die noemer zet een groep plaatselijke mensen zich in om oude schooltuinen – tuinen die niet langer gesubsidieerd worden - te onderhouden. Eén van onze teamleden heeft een aanzienlijke groep medewerkers gemobiliseerd om daar een dag in de tuinen aan het werk te gaan.’

Stressreductie

‘Het is enorm tof en verrassend om te zien hoe blij en enthousiast alle deelnemers terugkomen na een dagje mestscheppen. Niet alleen betrokkenen van de Delftse Kindertuinen, evengoed onze collega’s. Wie terugkeert op kantoor is bewuster van wat er in de omgeving speelt en heeft een breder perspectief.

Medewerkers voelen zich meer betrokken bij de organisatie en zelfs na een enkele dag in een andere omgeving spat de inspiratie ervan af. Stress op de werkvloer is universeel. Kijk je naar sales in de periode van een kwartaaleinde, dan is de sfeer bijna tastbaar. Daarbij helpt het om je even terug te trekken uit die omgeving door deel te nemen aan de omringende maatschappij. Dat kan een werkdag kosten, maar betaalt zich zowel op de korte als lange termijn uit.’

‘Wij zitten in een luxepositie, ik ben dankbaar dat ik me hier dagelijks mee bezig mag houden. Toch zijn er voor kleinere bedrijven voldoende mogelijkheden om een hei- of teamdag in te zetten. Je hoeft niet te gaan bowlen om betrokkenheid te creëren. Sites als www.nlvoorelkaar.nl zijn een prima startpunt voor het formuleren van een idee: zulke platforms worden door heel Nederland gebruikt om de vraag en het aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen.’

Voedselbank

‘Wat betreft MVO presteren we op allerlei manieren’, vult Huib van der Harst (Manager Marketing & Communication) aan. ‘Niet uitsluitend door financieel de hand uit te steken, ook door te mengen op een gegeven werkvloer en ons expertise in te zetten. Ongeacht het werk dat er geleverd wordt: helpen doet goed, maar omdat we over uiteenlopende talenten bezitten, spitsen we de werkzaamheden af op de vaardigheden van onze afdelingen.’

'Google ondersteunt een aantal goede doelen door budget beschikbaar te stellen voor SEA-campagnes. Wij hebben voedselbanken geholpen om dit budget beter te benutten. Ook hebben we advies gegeven om hun website verder te verbeteren. Daaronder valt bovendien een zoekwoordenonderzoek, waarbij we uitpluizen met welke termen we potentiële donateurs het beste kunnen bereiken. Al met al helpen we met het verbeteren van de basis.'

‘Het mooie aan de Voedselbank is het feit dat de organisatie volledig door vrijwilligers wordt gerund. Daaraan inherent is het feit dat er niet altijd financiën beschikbaar zijn voor bijscholing en de werving van jong talent. Dat geeft ons des te meer kansen om van meerwaarde te zijn. Dat voelt goed, en onder de streep baat iedereen bij zo’n project.’

Exact Foundation

De Exact Foundation is onderdeel van Exacts CSR-programma. Hiermee moedigt Exact kinderen aan om te kiezen voor IT-gerelateerde studies. Door ontwikkelings- en leerprogramma's aan te bieden, streeft de Foundation bovendien naar een toename van het aantal vrouwen dat werkzaam is in de technologiesector. Iedereen kan via de website projecten aandragen die dit stimuleren. De eerste twee initiatieven die de Exact Foundation steunt zijn JINC Delft en HackYourFuture.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie