Minder mkb'ers vragen om bijstand
Bijstandsverlening voor mkb'ers minder vaak nodig

Minder mkb'ers vragen om bijstand

Redactie Baaz
Steeds minder zelfstandige ondernemers actief in het mkb vragen een bijstandsverlening aan, meldt het IMK.

Bijstandsaanvragen mkb'ers gedaald

Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers is in het eerste kwartaal van 2016 met 30 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2015, zo berekende het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. 

IMK introduceerde in januari 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later. 

Economische crisis

'We zien een sterke daling van mkb-ondernemers in zwaar weer met dertig procent op jaarbasis', zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, 'Vooral in het afgelopen kwartaal ging het snel beter met een uitzondering voor facilitaire dienstverleners. Daar zien we juist een groei in het aantal bijstandsaanvragen.' 

De IMK-Index wordt voor de economische crisis in 2008 op 100 gesteld en steeg in maart 2010 naar het hoogste peil van 272. Sinds 2013 toont de Index een continu dalende trend en daalde in 2015 naar 95, dus onder de stand van voor de crisis. In de laatste maanden daalde de index door naar 78. 

De Bbz-regeling

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie