Milieusector blijft groeien, maar is nog altijd bescheiden

Milieusector blijft groeien, maar is nog altijd bescheiden

Redactie Baaz

In de afgelopen twintig jaar is de toegevoegde waarde van de milieusector verdrievoudigd. De bijdrage van de milieusector aan de Nederlandse economie blijft echter beperkt, en is in dezelfde periode met ruim de helft toegenomen van 1,66 procent tot 2,56 procent van het bbp. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS, bestaande uit gedetailleerde cijfers tot en met 2021 en een snelle raming voor 2022.

De milieusector is het deel van de Nederlandse economie dat zich bezighoudt met milieuactiviteiten. Daaronder vallen alle bedrijven en organisaties die producten maken en diensten verlenen die uitdrukkelijk bedoeld zijn om het milieu te beschermen, of die gericht zijn op het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Denk aan natuurorganisaties als Natuurmonumenten en afvalverwerkingsbedrijven, maar ook aan bedrijven die zonnepanelen produceren en huizen isoleren. Dat het belang van de milieusector voor het bbp groter wordt, toont aan dat de milieusector harder groeit dan de rest van de economie, behalve tijdens de laatste twee (corona)jaren.

197 duizend voltijdbanen

De werkgelegenheid in de milieusector is sinds 2002 met 65 procent toegenomen, tot omgerekend ruim 197 duizend voltijdbanen in 2022. Het aandeel van de milieusector in het totaal aantal banen in Nederland is gestegen van 1,7 tot 2,4 procent. Daarmee behoort Nederland tot de middenmoot van de Europese landen.

Zowel qua toegevoegde waarde als qua aantal banen begon de groei na 2005, toen de klimaatafspraken van het Kyoto-protocol in werking traden. Vanaf 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs gesloten is, nam het tempo van de groei van de milieusector opnieuw toe.

Sterke groei hernieuwbare energie

In de afgelopen decennia is het belang van de verschillende bedrijfstakken binnen de milieusector veranderd. Zo leverden in 2001 het verwerken van afval en afvalwater, samen met energiebesparing, nog de belangrijkste bijdrage aan de toegevoegde waarde en het aantal banen in de milieusector (bij elkaar 65 procent van de werkgelegenheid).

In 2021 leverde de productie van hernieuwbare energie (bijv. energie uit wind en zon) de belangrijkste bijdrage, met 27 procent van alle werkgelegenheid. Ook de bestrijding van luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen is flink gegroeid tot bijna 7 procent van alle werkgelegenheid. Het aantal banen in de warmte- en energiebesparing is over de totale periode van twintig jaar echter met slechts 2 procent toegenomen. Daarmee is dit aandeel in de totale werkgelegenheid van de milieusector sterk gedaald, tot minder dan 14 procent.

 

LEES OOK: "Algengroei wordt een grotere uitdaging dan plastic vervuiling"

LEES OOK: Nederlandse primeur: vermelding in Europese Milieu Database

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie