Mensen met herkomst buiten Nederland wonen vooral in Randstad en grensregio

Mensen met herkomst buiten Nederland wonen vooral in Randstad en grensregio

Redactie Baaz

Mensen met een herkomst buiten Europa wonen relatief vaak in de Randstad; migranten vaak in de stad, de hier geboren tweede generatie wat vaker net daarbuiten. In grensregio’s in het zuiden van Nederland wonen naar verhouding de meeste mensen met Europese herkomst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de regionale spreiding van de bevolking naar herkomst.

Buiten Europa geboren migranten zijn relatief sterk vertegenwoordigd in gemeenten in de Randstad. Dit aandeel is het grootst in Amstelveen, met ruim een kwart van alle inwoners. In Amsterdam en Den Haag is dat iets minder dan een kwart. Buiten de Randstad wonen in Eindhoven met 19 procent naar verhouding de meeste migranten. Gemiddeld genomen is ongeveer 10 procent van de inwoners van een gemeente een migrant met Buiten-Europese herkomst.

Europese migranten zijn vaker buiten de Randstad gevestigd, vooral in grensregio’s. In Vaals is het aandeel met 36 procent het grootst. Ook Zeeland en West-Brabant kennen een relatief hoog percentage. Dit betreft vooral mensen die in Duitsland en België geboren zijn. Onder de grotere gemeenten is de groep Europese migranten het grootst in Maastricht (14 procent). Ook in Den Haag en Amsterdam (13 procent) is de vertegenwoordiging ruim boven het landelijk gemiddelde van 6 procent.

Tweede generatie met Buiten-Europese herkomst vaker buiten de grote steden

Inwoners met Buiten-Europese herkomst, maar geboren in Nederland, zijn net als migranten met deze herkomst vooral gevestigd in de Randstad, maar dan wat vaker in gemeenten net buiten de grote steden. Dit zijn vooral Almere, Lelystad en Zaanstad, Schiedam en Zoetermeer. In Rotterdam is het percentage inwoners van deze tweede generatie met 20 procent het hoogst. Buiten de Randstad telt Arnhem (12 procent) naar verhouding de meeste mensen uit deze herkomstgroep. Gemiddeld behoort 8 procent van de inwoners van een gemeente tot deze Buiten-Europese herkomstgroep.

De tweede generatie met Europese herkomst is, net als de Europese migranten, geconcentreerd in de zuidelijke grensgemeenten. Deze tweede generatie woont met name in zuidelijke grensgemeenten als Baarle-Nassau (12 procent), Vaals en Kerkrade (11 procent). Dit zijn vooral mensen waarvan de ouder(s) in België of Duitsland zijn geboren. Grotere gemeenten als Venlo en Maastricht volgen op ruime afstand, maar zitten ook boven het landelijk gemiddelde van 3 procent. Daarnaast is deze tweede generatie niet opvallend sterk vertegenwoordigd in delen van de Randstad, in tegenstelling tot de Europese migranten.
In totaal (migranten en tweede generatie) is het aandeel mensen met een Buiten-Europese herkomst het grootst in Rotterdam (43 procent), gevolgd door Amsterdam en Den Haag. Bij deze groep is het aandeel het kleinst in Tubbergen (2,5 procent), Achtkarspelen en Dinkelland. Bij de totale groep met Europese herkomst is het aandeel het grootst in Vaals (47 procent), Sluis en Hulst. Deze groep is het minst sterk vertegenwoordigd in Urk (2 procent), gevolgd door Dantumadiel en Achtkarspelen.

16 procent van de Nederlandse bevolking in het buitenland geboren

Van de 17,8 miljoen inwoners op 1 januari 2023 is 16 procent (2,8 miljoen) niet in Nederland geboren. Bijna twee derde van deze migranten heeft een Buiten-Europese herkomst. In Nederland woont een relatief grote groep migranten die geboren is in overige Aziatische landen (580 duizend).
Nederland heeft daarnaast 2,1 miljoen inwoners (12 procent) die tot de zogeheten tweede generatie behoren. Zij zijn zelf in Nederland geboren en hebben ten minste één ouder die in het buitenland is geboren. Onder deze tweede generatie heeft ruim 70 procent een Buiten-Europese herkomst, waarbij van de grootste groep het geboorteland van de ouder(s) Indonesië is, gevolgd door Marokko en Turkije.

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie