Meer dan de helft Nederlandse bedrijven gebruikt cloudapplicaties

Meer dan de helft Nederlandse bedrijven gebruikt cloudapplicaties

Redactie Baaz
Ruim de helft van de Nederlandse bedrijfsvestigingen maakt gebruik van applicatiesoftware uit de cloud. Daarmee groeide het gebruik van cloudapplicaties in de afgelopen twee jaar met 15 procentpunt.

Het gebruik van applicaties uit de public cloud is met voorsprong het hoogst in de onderwijssector. Leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen zijn in hoge mate cloudtoepassingen, waardoor de penetratie cloudtoepassingen in snel tempo op de 100 procent afstevent in deze sector. 

De transportsector lijkt vooralsnog het meest terughoudend, hier gebruikt 38 procent van de locaties applicaties uit de cloud. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van 6.000 gesprekken die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. De gehanteerde clouddefinitie gaat uit van applicaties uit de public cloud. 

Segmentatie naar omvang (werknemersklasse) laat zien dat het zwaartepunt in gebruik van cloudapplicaties ligt bij bedrijfslocaties met circa 200 medewerkers. Bij 50 tot 100 werknemers ligt de penetratie namelijk op 48,8 procent, bij 100 tot 200 op 58,8 procent, bij 200 tot 500 op 58,8 procent, bij 500 tot 1.000 op 56,1 procent en bij locaties met meer dan 1.000 medewerkers op 49,5 procent.

Cloudapplicaties vaak HR en Office

Per applicatie is gevraagd of het een oplossing uit de public cloud betreft, een gehoste of private cloudoplossing of dat de applicatie nog steeds on premise binnen de eigen organisatie draait. Als naar het totaal van de aangetroffen public cloudoplossingen wordt gekeken, blijkt dat nog altijd het grootste deel van de huidige public cloudapplicaties een HR-oplossing is (26,2 procent). 

Het aandeel dat Office uit de cloud inneemt is ten opzichte van een jaar geleden gelijk gebleven en vormt met ruim 23 procent de tweede grootste groep cloudapplicaties. Branchespecifieke toepassingen vormen circa 20 procent van de cloudapplicaties.

Wanneer wordt gekeken naar de verspreidingsgraad van public cloudapplicaties, is te zien dat van alle bedrijfsvestigingen circa 26 procent aangeeft gebruik te maken van een HR-toepassing uit de cloud. Een jaar geleden was dat nog 22 procent en twee jaar geleden 18 procent. Als er wordt gekeken naar alle cloudoplossingen, is 23,3 procent een Office-applicatie. 

Ruim 27 procent van de Nederlandse bedrijven maakt gebruik van een dergelijke applicatie uit de cloud. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de 12,5 procent in 2014 en de 8,4 procent in 2013. Deze stijging komt hoofdzakelijk op het conto van het toenemend gebruik van Office 365 van Microsoft. CRM-software uit de public cloud is in gebruik bij 6,7 procent van de bedrijfsvestigingen in het 50+ segment. 

Het gros betreft Salesforce.com-toepassingen gevolgd door Microsoft CRM Online en Oracle. Zowel documentmanagementsystemen als financiële toepassingen uit de cloud komen voor bij circa 8 procent van de bedrijfslocaties.

Leveranciers van cloudtoepassingen

Microsoft is de meest voorkomende vendor van public cloudoplossingen. Toepassingen van deze fabrikant worden gebruikt bij een kwart van alle bedrijfsvestigingen. Dit komt doordat Microsoft meerdere ijzers in het vuur heeft liggen op het gebied van cloudapplicaties. 

Het gebruik van Office 365 blijft stijgen, maar daarnaast levert Microsoft ook Exchange-oplossingen uit de cloud, zoals SharePoint en Dynamics. Cloudoplossingen van Raet worden gebruikt door 10 procent van de locaties en ADP door 7,1 procent. Alle andere leveranciers komen bij 7 procent of minder van de locaties voor.
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie