Loonstrookje eenvoudiger

Redactie Baaz
Het loonstrookje wordt een stuk eenvoudiger voor werkgever en werknemer. Dit stelt het Ministerie van Financin.

De loonbelasting, de premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) worden vervangen door één loonbegrip. Hierdoor kunnen de administratieve lasten voor werkgevers fors afnemen

De verplichte inkomensafhankelijke bijdrage ZVW komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt ZVW-werkgeversheffing die geen eigen premiegrens meer kent maar meeloopt met de premiegrens voor de werknemersverzekeringen. Daarmee verdwijnt ook de ingewikkelde teruggave van de te veel betaalde ZVW-premie bij meerdere dienstbetrekkingen.

Voorts wordt het werknemersdeel WW-premie helemaal afgeschaft en komt dus niet meer voor in de loonadministratie. Er is geen verschil meer tussen de loonheffing en premieheffing over bijtelling privégebruik auto en levensloopinleg en -opname. De franchise-WW wordt afgeschaft. Voor de WW-premie hoeven hierdoor geen aparte gegevens meer bijgehouden te worden.

Bron: Ministerie van Financiën

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie