Loon doorbetalen bij ziekte: zo zouden de regels moeten zijn

Loon doorbetalen bij ziekte: zo zouden de regels moeten zijn

Redactie Baaz

MKB’ers ervaren de verplichting om gedurende 104 weken loon tijdens ziekte te moeten betalen als veel te zwaar. Dat hoor en lees ik maar al te vaak. Het is op zich niet het ontslagrecht dat ze nekt, maar de langdurige doorbetaling bij ziekte.

Daarom zijn veel MKB’ers uiterst benauwd om medewerkers een vast contract aan te bieden. De verplichting om bij ziekte twee jaar het loon door te betalen geldt namelijk voor alle werkgevers. Of het nu een groot bedrijf is of niet. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld Philips en de warme bakker op de hoek. En dat is gek.

Duitsland

In Duitsland wordt er bijvoorbeeld wel onderscheid gemaakt tussen grote en kleine bedrijven. Daar hanteren ze soepelere regels om iemand te ontslaan voor bedrijven tot tien werknemers. Bij ziekte hoeft een werkgever maximaal zes weken loon door te betalen. Met 104 weken doorbetaling is Nederland uniek in Europa en daarbuiten.

Schrijnend

Het moeilijk of niet kunnen voldoen aan de loondoorbetalingsverplichting is volledig het risico van de ondernemer. Dat oordeelde recent nog de kantonrechter in Enschede. In die zaak was sprake van een ziekmelding al voordat er maar een dag door de werknemer was gewerkt. De rechter oordeelde dat de wet nu eenmaal geen onderscheid maakt tussen grote en kleine bedrijven voor wat betreft de verplichting en duur van de loondoorbetaling bij ziekte. Een rechter is dus ook met handen en voeten gebonden.

Ongewenst

Het ongewenste gevolg van de twee jaar doorbetaling bij zieke is dat de tijdelijke arbeidskracht na drie contracten of twee jaar weer op straat staat. Vooral kleine MKB-bedrijven durven een vast contract niet aan. Begrijpelijk ook. En dat terwijl de Wet werk en zekerheid als doel heeft juist meer mensen aan een vaste baan te helpen en meer zekerheid te bieden. Voor veel MKB’ers is het echter niet op te brengen om aan de zware verplichting van loondoorbetaling bij ziekte te voldoen. Het brengt soms zelfs letterlijk hun bedrijf in gevaar.

Transitievergoeding

Ondernemers moeten na twee jaar doorbetaling bij ziekte ook nog een transitievergoeding betalen als de werknemer ontslagen wordt. Vaak heeft de ondernemer dan al zijn best gedaan voor de re-integratie van de zieke werknemer en hier in geïnvesteerd. Dat is bovenop alle kosten voor loondoorbetaling een flinke aderlating voor het MKB.

Sanctie

Het UWV kan een werkgever een loonsanctie opleggen als zij onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. De sanctie is een verlenging van de loondoorbetaling met maximaal een jaar. Daarmee kan de totale duur dus zelfs uitkomen op drie jaar. Maar voor de gemiddelde MKB’er is het niet altijd mogelijk om aangepast werk aan de zieke werknemer te bieden. Ook op dit vlak is het dus belangrijk om verschillende regels te hanteren voor grote en kleine bedrijven.

Politiek

In de politiek ligt de focus op flexwerk, terwijl het echte probleem de loondoorbetaling bij ziekte is. Dat blijkt tenminste uit gesprekken die ik met ondernemers heb. Dit kan eenvoudig en snel worden aangepakt door onderscheid te maken tussen werkgevers met weinig en veel personeel in dienst. En de loondoorbetaling bij ziekte drastisch te beperken.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie