Lastenverlaging door digitaal exportdocument KvK

Redactie Baaz
Vanaf 2008 kunnen exporteurs ook digitaal exportdocumenten invullen en aanvragen.

De Kamer van Koophandel voldoet hiermee aan een wens vanuit het bedrijfsleven om documenten ook digitaal aan te kunnen leveren. De huidige handmatige procedure blijft daarnaast nog wel bestaan.

Meer gemak, lagere kosten
Het digitaliseren van de aanvraag exportdocumenten draagt vooral bij aan de vermindering van administratieve lasten. Het systeem is volgens de gebruikers efficint en gebruiksvriendelijk. Doordat de exporterende ondernemer vanaf zijn werkplek de aanvraag kan downloaden en indienen, bespaart hij zowel reistijd als verzendkosten. Ook de aanvraagkosten nemen af. Het digitaal aanvragen van CvO, EUR 1 en EUR-MED kost 12,00 per document, dat is 3 euro goedkoper dan het handmatig indienen via post of balie. Legalisaties blijven 8,50 per stuk.


Internationale handel en de KvK
De Kamer van Koophandel registreert in het handelsregister elke onderneming die zich in Nederland vestigt, op dit moment ruim 1,7 miljoen. De Kamer van Koophandel speelt bij internationale handel een belangrijke ondersteunende rol. Ondermeer door het stimuleren van internationaal ondernemen, het geven van voorlichting, organiseren van landenspreekdagen en de Internationale Handelsdag, dit jaar op 3 april. Daarnaast verzorgt de Kamer van Koophandel de afgifte van exportdocumenten binnen Nederland. In totaal 400.000 Certificaten van Oorsprong/ EUR 1/EUR-MED en 200.000 legalisaties.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie