KPN plaatst duurzame obligatie van € 700m

KPN plaatst duurzame obligatie van € 700m

Redactie Baaz

Koninklijke KPN N.V. ("KPN") heeft vandaag met succes haar eerste Sustainability-Linked Obligatie uitgegeven. De obligatielening heeft een hoofdsom van € 700 miljoen met een looptijd van 12 jaar, aflopend op 15 november 2033.

Nadat KPN recent een kredietfaciliteit heeft afgesloten waarin duurzaamheidsdoelen waren opgenomen, breidt KPN haar duurzame financieringsbronnen verder uit door de uitgifte van een 'Sustainability-Linked Bond'. KPN verbindt de rente op deze obligatielening aan de doelstelling om eind 2030 de CO2-uitstoot in de totale keten (Scope 3 emissies) met 30% te verminderen.

Chris Figee, CFO van KPN: "KPN is een voorloper op het gebied van duurzaamheid. We zijn sinds 2015 klimaatneutraal voor onze eigen bedrijfsvoering, gebruiken 100% groene elektriciteit en zijn in staat geweest ons energieverbruik sterk terug te dringen ondanks de zeer sterke groei van datacommunicatie. Met deze obligatielening benadrukken we onze duurzaamheidsambities en dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Onze doelstelling om CO2-emissies in de hele keten te verminderen, koppelen we direct aan onze financieringsstrategie. Als we achterblijven, voelen we dat direct in onze portemonnee. Dat is een extra prikkel om te zorgen dat we in 2040 netto geen CO2-uitstoot in de gehele keten meer hebben."

De obligatielening heeft een couponrente van 0,875% per jaar. Het zelfopgelegde duurzaamheidsdoel kan leiden tot een couponverhoging van 0,375% voor de periode van 15 november 2031 tot de aflossingsdatum, als KPN op 31 december 2030 haar doelstelling met betrekking tot reductie van Scope 3 emissies niet heeft behaald. Indien de doelstelling wel wordt behaald, blijft de couponrente ongewijzigd.

De obligatielening is uitgegeven onder KPN's Sustainability-Linked Finance Framework en volgt de ICMA Sustainability-Linked Bond Principles. Volgens toonaangevend ESG ratingbureau Sustainalytics, dat een second party opinion onderzoek uitvoerde, is de gekozen doelstelling om Scope 3 emissies in de keten te reduceren zeer significant en ambitieus. De doelstellingen zijn tevens in lijn met een klimaatscenario van maximaal 1,5o C opwarming. Alle documentatie met betrekking tot deze obligatielening is beschikbaar op KPN's website.

De obligatielening werd zeer goed ontvangen door internationale Socially Responsible Investeerders (SRI), waardoor KPN haar investeerdersbasis heeft kunnen uitbreiden en haar financieringsstructuur verder heeft geoptimaliseerd. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden inclusief het herfinancieren van bestaande schulden.

De obligatielening krijgt een notering op de gereguleerde markt van Euronext Dublin en werd geplaatst met de assistentie van Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING en SMBC Nikko.

 

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie