Koeien – beschermers van landschap en klimaat

Koeien – beschermers van landschap en klimaat

Redactie Baaz

Koeien stoten methaan uit, een gas dat het klimaat beïnvloedt. Dit betekent echter niet dat ze noodzakelijkerwijs schade toebrengen aan het klimaat. Biologisch-dynamische boeren weten dat het voeren en grootbrengen van koeien betekent dat ze, als essentieel onderdeel van natuurlijke cycli, de natuurlijke omgeving ten goede komen en het klimaat beschermen.

“Of koeien schadelijk zijn voor het klimaat of het landschap beschermen, wordt ook bepaald door onze manier van handelen en zien”, zoals Lukas Maschek, onderzoeksmedewerker bij de Landbouwafdeling van het Goetheanum, schrijft in een tekst over “De koeien en de klimaat› gepubliceerd in het bulletin ‹Fonds Goetheanum›. In hetzelfde artikel voegt hij eraan toe: “Koeien kunnen alleen een gevaar voor het klimaat worden als de mens dit toelaat.” Een zeer gewaagde hypothese?

Herkauwers produceren methaan via spijsverteringsprocessen. Methaan is een van de gassen die het klimaat het meest beïnvloedt. Wanneer echter de transformatiecyclus in zijn geheel in ogenschouw wordt genomen, verandert het beeld. Zo zorgt de biodynamische landbouw er als circulaire economie voor dat er zo min mogelijk afval ontstaat. Dit betekent dat grondstof en oogstresten en getransformeerde materie worden omgezet in voer, en dat koeienmest wordt gebruikt als meststof voor weilanden, waarbij onder mest wordt verstaan ​​pure mest, zonder urine. De koeienmest wordt dan een leefgebied voor micro-organismen en insecten, die dienen als voedsel voor amfibieën, reptielen, vleermuizen en vogels. Aan de andere kant creëert koeienmest, door bij te dragen aan de vorming van humus, een diversiteit aan levende organismen in de bodem.

Bovendien houdt een humusrijke bodem kooldioxide vast en vergroot het waterretentievermogen. Beide factoren hebben een positief effect op het klimaat en verzachten de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Begrazing en maaien stimuleren de wortelgroei en de ontwikkeling van een fijn, diep wortelstelsel, dat tevens kooldioxide uit de omgeving opneemt.

Als vee wordt grootgebracht op basis van de capaciteit van de bodem, wordt het uitgestoten methaan onderdeel van een positieve spiraal. Dit komt doordat methaan in de loop der jaren wordt omgezet in kooldioxide, dat, wanneer het door planten en de bodem wordt opgenomen, de bodemvruchtbaarheid bevordert.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie