Kleine ondernemers de dupe van late betalingen

Kleine ondernemers de dupe van late betalingen

Redactie Baaz

Rekeningen van zzp’ers en kleine ondernemers worden zelden op tijd betaald. Inmiddels is het bedrag aan openstaande rekeningen bij kleine ondernemers opgelopen tot 720 miljoen euro.

Wanbetalers

Als je een klein bedrijf hebt, of werkzaam bent als zzp’er, zal je het vast herkennen. De rekening die je hebt verstuurd voor jouw werkzaamheden wordt maar zelden tijdig voldaan. Uit onderzoek van OpenCompanies onder 609 kleine ondernemingen (tot tien werknemers) blijkt dat slechts 14 procent op tijd wordt betaald. Per deelnemer aan het onderzoek staat er ongeveer 35.000 euro aan te laat betaalde rekeningen open. Landelijk bekeken komt dit neer op een bedrag van 720 miljoen euro aan openstaande of te laat betaalde rekeningen.

Meer risico

Door deze ontwikkeling laten kleine ondernemers en zzp’ers niet alleen geld liggen, maar lopen zij verhoogde financiële risico’s omdat zij minder liquide middelen tot hun beschikking hebben. Daarnaast maken kleine bedrijven die wel werk maken van het najagen van debiteuren vaak meer kosten dan grotere ondernemingen, die dit probleem op grotere schaal aan kunnen pakken en hiermee de kosten per debiteur kunnen drukken.

Grote gevolgen

Volgens Willemijn Welten van OpenCompanies is de late betaling van zzp’ers en kleine ondernemers een serieus probleem: ‘Indien je pas na 45 dagen in plaats van na de gewoon afgesproken 14 dagen betaald krijgt, scheelt dat gewoon veel geld. De gevolgen van liquiditeitsproblemen voor ondernemers kunnen verstrekkend zijn. Deze varieren van het bijlenen van geld om operationeel te blijven tot problemen met de aflossing van leningen, betaling van personeel en het moeilijker kunnen verwerken van grote orders.’

Petitie

Het is opvallend dat deze problemen zich voordoen ondanks de Wet Betalingstermijnen, die in 2013 inging. Deze wet schrijft maximale betalingstermijnen voor waarvan slechts bij uitzondering mag worden afgeweken. Volgens OpenCompanies is deze wet dan ook niet bijzonder effectief. Het bedrijf roept dan ook op om de overheid met alle Nederlandse bedrijven af te laten spreken om betalingen binnen dertig dagen na de werkzaamheden te voldoen. Om hun oproep kracht bij te zetten heeft OpenCompanies een petitie opgezet en vragen ze zzp'ers en kleine ondernemers deze te tekenen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie