Kantoor wordt pensioenvoorziening

Kantoor wordt pensioenvoorziening

Redactie Baaz
Een bedrijf heeft een eigen huisvesting. Dit kan een kantoorruimte zijn of een winkel. Een werkplaats, atelier of een opslagruimte. Betreft het een zakelijke eigendom dan is er een hypotheek nodig. Maar weinig ondernemers kunnen onroerend goed betalen uit de eigen middelen. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de eigen woning.

Zakelijke hypotheek

Er gelden wel andere criteria om een lening vastgoed te regelen. De onderneming moet voldoende inkomsten genereren om de lasten te kunnen betalen. De rentetarieven zijn hoger dan de hypotheekrente voor particuliere woningen. Ook is er een verschil in het afbetalingsregime. Veel geldverstrekkers kiezen voor een aflossing van vijf procent per jaar waardoor een zakelijke hypotheek een maximale looptijd kent van 20 jaar.

Loan to Value

De rente is niet alleen hoger dan de particuliere rente, maar de rente is ook afhankelijk van de hoogte van de hypotheek in relatie tot de waarde van het zakelijk onroerend goed. De Loan to Value bepaalt het rentepercentage. Is de schuld en waardebepaling bijvoorbeeld 90% of slechts 55%? Het risico voor de bank vertaalt zich in een fors hogere rente van bijvoorbeeld 5,8 procent of 2,8 procent. Aanbieders stellen verschillende criteria waarbij sommige geldschieters tot maximaal 70 procent gaan.

Vrije kasstroom bedrijf

De waarde van het onroerend goed is één gegeven. Een tweede is de zogeheten vrije kasstroom van het bedrijf. De kasstroom wordt uitgedrukt volgens de DSCR ratio. De ratio geeft de mogelijkheid van de aflossing en rente van de hypotheek aan. Hoe hoger de ratio hoe beter de vrije kasstroom. In ieder geval dient de ratio minimaal factor 1 tot 1,2 te zijn. De ratiofactor wordt ook bepaald door de Loan to Value. Hoe hoger deze is hoe hoger de DSCR ratio wordt.

Met jaarcijfers en een prognose voor de toekomst wordt de vrije kasstroom bepaald. In ieder geval dient de ondernemer eigen geld te hebben om 10 tot 30 procent zelf te financieren. Het is een afweging waard om de mogelijkheden van huren en kopen te vergelijken. Bedenk ook dat onroerend goed in waarde stijgt met de jaren. Tegelijkertijd wordt het pand afgelost. Veel ondernemers zien onroerend goed als een pensioenpot.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie