Jongens scoren beter dan meisjes

Jongens scoren beter dan meisjes

Redactie Baaz
Jongens presteren beter dan meisjes in de verplichte leerstof van groep 4 t/m 8. Dat maakte online educatief platform Squla tijdens de Nationale Onderwijsweek bekend.

Vorige week meldden we dat minister Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van mening is dat de basiskennis op orde moet komen. Volgens haar moet binnen het onderwijs meer aandacht besteed worden aan taal en rekenen. Dat is precies wat het team van Squla, bestaande uit onderwijsspecialisten en spelontwikkelaars, doet.

Squala heeft namelijk een online oefenprogramma ontwikkeld waarmee kinderen hun kennis spelenderwijs kunnen vergroten. Uit de resultaten blijkt dat juist op taal- en rekengebied hoog gescoord wordt door de scholieren. Tevens wordt duidelijk dat in het basisonderwijs de jongens als beste uit de bus komen.

De vakken waarbij de laagste cijfers werden behaald waren topografie en geschiedenis. Bij topografie behaalden jongens een 6,1 tegenover een 5,7 van de meisjes en bij geschiedenis haalden de jongens een 5,8 en de meisjes een 5.3. Bij taalkundige vakken werd daarentegen goed gescoord. Bij spelling hadden de jongens gemiddeld een 7,6 en de meisjes een 7,3, gevolgd door het vak Engels met een 7,2 voor de jongens en een 7 voor de meiden.

'De cijfers ondersteunen de aanname dat competitie voor jongens een sterke driver is om te presteren. De gaming-elementen zijn op Squla ruim vertegenwoordigd en we zien dat zelfs leerlingen die op school minder goed meekwamen, nu hoger scoren doordat ze zich uitgedaagd voelen', aldus André Haardt, directeur van Squla.

Squla probeert de leermiddelen te laten aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Zij denken dat kinderen hierdoor uitgedaagd worden om beter te gaan leren en presteren. Met gaming- en social media-elementen als leerinstrument gaan de kinderen met de verplichte leerstof aan de gang. Volgens Squla gebruiken vooral kinderen in groep 7 en 8 het programma als huiswerkhulp. Zij denken dat de Cito-toets en de grote sprong naar het voortgezet onderwijs hierbij een rol spelen.

Op de middelbare school blijkt dat de rollen worden omgedraaid. Zo zegt Squla dat hier de meisjes namelijk beter scoren dan de jongens. Dit is voor hen een van de redenen waarom zij sinds begin september het programma ook voor brugklassen beschikbaar stellen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie