Innovatieve bescherming tegen water

Redactie Baaz
Met de meeste bedrijvigheid onder de zeespiegel is een beetje veiligheid nooit weg. Ooit eens nagedacht wat er met je onderneming gebeurt als die rivier- of zeedijk nabij het zou begeven?

Dijkbewaking is van levensbelang en studenten van het Hanze Institute of Technology (HIT) – onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, maar gevestigd in Assen – kijken op een innovatieve manier naar of dit beter kan.

De studenten passen samen met begeleiders sensoren in een waterkering bij Nieuweschans en in de Eemshaven toe. Ze ontwikkelen een nieuwe manier om dijken te bewaken en om meetgegevens efficiënter te verwerken.

Een van de onderzoeksgebieden is de vraag of er aanvullende toepassingen zijn op basis van hetzelfde sensornetwerk. Voorbeeld hiervan is de snelheid bepalen van schepen op de rivier varen. Er wordt ook bekeken of de drassigheid van weilanden achter de dijk kan worden bepaald. Onder meer TNO is betrokken bij de projecten van het HIT.

De bevindingen kunnen helpen om Nederland beter te beschermen, maar ook om de opgedane kennis is te exporteren. In 1995 werd een groot deel van midden-/zuid-Nederland geëvacueerd, omdat rivierdijken op springen stonden. Ook bedrijvige steden als Arnhem stonden op de nominatie voor geheel of gedeeltelijke evacuatie.

Bron: hit.hanze.nl

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie