Indian Summer Festival gaat op voor duurzaamste festival van Europa
Indian Summer Festival gaat op voor duurzaamste festival van Europa

Indian Summer Festival gaat op voor duurzaamste festival van Europa

Redactie Baaz

Op 15 en 16 juni vormde recreatiegebied Geestmerambacht in Broek op Langedijk het decor voor de dertiende editie van het Indian Summer Festival. Enkele tienduizenden muziekliefhebbers genoten van optredens van onder meer Guus Meeuwis, Kane, Handsome Poets en Within Temptation. Organisator Marco Kuiper heeft zich ten doel gesteld om van het Indian Summer Festival het meest duurzame muziekfestival van Europa te maken. Mede met hulp van Syntens Innovatiecentrum streeft het populaire festival voor 2014 naar een halvering van de CO2 footprint.

Organisator Marco Kuiper formuleerde medio 2012 de ambitie om het Indian Summer Festival 100% duurzaam te organiseren. Om dit ambitieuze doel te kunnen realiseren, klopte Kuiper bij Syntens aan voor ondersteuning.

Innovatieadviseurs Irmine van der Geest en Martijn van Gogh adviseerden Kuiper om als vertrekpunt voor deze ambitie de milieufootprint van het festival te meten. 'Je moet voorkomen dat zo'n duurzame ambitie verzandt in greenwashing,' aldus Van der Geest. 'Door een nulmeting te doen, inclusief een CO2 footprint analyse, kun je goed inzichtelijk maken waar je staat en op welke terreinen je winst kunt boeken.'

Aanstelling duurzaamheidsmanager

Mede dankzij een bijdrage vanuit het project KansenKanon zette organisator Kuiper de eerste concrete acties in op weg naar het meest duurzame festival. Ingenieursorganisatie IDBB werd opdracht gegeven een nulmeting te houden en rond de jaarwisseling werd in de persoon van Paul Schurink een duurzaamheidsmanager aangesteld voor het Indian Summer Festival. Schurink ging aan de slag met de verbeterpunten, die naar aanleiding van de nulmeting waren geformuleerd. 'De verbeterpunten waren talrijk en besloegen in feite vijf verschillende overkoepelende thema's," legt innovatieadviseur Van Gogh uit. "Deze thema's zijn afvalmanagement, catering, energieverbruik, de communicatie naar het publiek én mobiliteit, zowel van de leveranciers als van de bezoekers.'

Inspirerende leverancierssessies

In samenwerking met adviseurs Van der Geest en Van Gogh organiseerde duurzaamheidsmanager Schurink een meeting voor de belangrijkste toeleveranciers. Tijdens deze sessie presenteerde Schurink de visie van het Indian Summer Festival op duurzaamheid, evenals de belangrijkste contouren van het door hem opgestelde duurzaamheidsmanifest. 'We hebben de leveranciers gevraagd wat ze weten van duurzaamheid en wat ze zelf voor bijdrage zouden kunnen leveren om van het Indian Summer Festival het meest duurzame festival te maken.' De brainstorm die hierop volgde resulteerde in een groot aantal ideeën, die Schurink na afloop clusterde in de vijf hiervoor genoemde overkoepelende thema's.

Inzicht in de keten

Per thema maakte Schurink in de periode hierna concrete afspraken met de diverse toeleveranciers. 'We hebben deze afspraken smart geformuleerd, zodat voor iedereen duidelijk was van wie welke bijdrage werd verwacht.' Adviseur Van der Geest constateert dat goed inzicht in de totale keten voor partijen belangrijk is om scherp te krijgen welke bijdrage zij zelf kunnen leveren. 'Tijdens één van de sessies werd het een cateraar duidelijk dat als zijn frietzak niet biologisch afbreekbaar zou zijn, de totale afvalstroom niet als monocultuur afvalstroom aangeboden zou kunnen worden. Dit gaf voor hem de doorslag om over te stappen.'

Grote energiebesparing

De meest in het oog springende milieuwinst is geboekt op energiegebied. 'Alle generatoren en netstroomaansluitingen zijn doorgemeten. Dit maakte duidelijk dat de generatoren op een te laag vermogen draaiden met als resultaat een te lage energie-efficiency,' legt Schurink uit. 'De gemiddelde belasting bleek slechts 14,7%. De laatste editie hebben we met kleinere generatoren gedraaid en de belasting van de dieselmotoren geoptimaliseerd tot circa 40%. Ondanks dat we dit jaar een tweedaags festival hadden, hebben we in totaal 15% minder dieselolie verbruikt dan vorig jaar. Dat scheelt dus heel veel brandstof en daarmee CO2-uitstoot.'

Gescheiden afvalinzameling

Daarnaast werd het aantal afvalinzamelpunten meer dan verdubbeld en is overgestapt op biologisch afbreekbare servetten, glazen en bestek. Schurink: 'Bezoekers konden hun afval gescheiden aanbieden, al naar gelang of het om restafval of om composteerbaar afval ging. De terreinen rondom de podia en de food areas zijn schoon gehouden door herintreders via organisatie WNK.'

Internationale certificering

Op basis van advies van Syntens werkt het Indian Summer Festival aan certificering door de onafhankelijke organisatie A Greener Festival. 'Ze zijn twee dagen langs geweest voor een audit,' aldus Schurink. 'Ik verwacht de uitslag in oktober. Ze waren erg enthousiast over het Indian SummerLabb.' Met dit laatste doelt Schurink op het duurzaamheidsplatform van Jan Douwe Kroeske. Vanaf een centrale locatie op het festivalterrein konden bezoekers zich vergapen aan een keur van interessante duurzame initiatieven. 'Men kon bijvoorbeeld zien hoe biogas wordt geproduceerd of kennis maken met een duurzaam bubbelbad.' 

Positieve bijdrage Syntens

Schurink kijkt met veel voldoening terug op de ondersteuning door Syntens. 'Syntens heeft de sessies super goed gefaciliteerd. Ik doel dan niet op het kantoor in Amsterdam dat we hebben mogen gebruiken, maar op de rol van procesbegeleider. Irmine en Martijn hebben niet alleen inhoudelijk goed meegedacht, maar boven al het out-of-the box denken gestimuleerd. Hierdoor ontstond er een goede interactie tussen alle deelnemers. Ik ben er van overtuigd dat we hierdoor meer hebben kunnen bereiken.'

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie